Turan Yazgan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nda karşılaştığım Makedonya Türk Milli Birlik Hareketi Başkanı Erdoğan Saraç’a kitaplarımı imzaladım. Ardından da Makedonya’nın Türkiye’de nasıl algılandığı konusunda güzel bir sohbet başlattık.

İtiraf etmeliyim:

Her ne kadar Kapadokya’da yaşayan Ortodoksların Yunanistan’a mübadeleyle gitmesini ardından da Karamanoğulları konulu ilk romanları yazmış da olsam; Makedonya benim için sadece Büyük İskender’in doğduğu topraklarda başka bir anlam ifade etmiyordu. Ancak Türkçe’yi bir Rizeli aksanıyla konuşan Karamanoğulları’nın Balkanlar’daki gerçek temsilcilerinden Erdoğan Saraç’ı gördüğümde bu düşüncemden dolayı yüzüm kızardı.

Erdoğan Saraç, Türkiye’de yaşayanların Makedonya konusunda ilgisiz olduklarını ve Misak-ı Milli dışına çıkmayı sevmediğini söyleyerek, sıkıntılarını anlattı.

Makedonya hakkında standart her Türk’ün algısına sahip bir yazar olarak hemen Google da ufak gezintiye başladım:

Tarih boyunca Makedonya’daki Türk varlığını sürdürenlerin bugünkü temsilcilerinden Erdoğan Saraç’ın çoğu zaman sahipsiz bırakıldıkları yönündeki sitemini anlamaya çalıştım:

Makedonya Neden Önemli?

Coğrafi bir bölge adı olan Makedonya, bağımsızlığını 1992 yılında ilan etti. Başkenti ÜSKÜP olan ülkenin tarihte sahip olduğu toprakların büyük bir kısmı 4 Balkan ülkesi arasında pay edilmiştir. Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan.

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra da Yunanistan’ın radikal milliyetçilerince “Makedonya Yunandır” sloganı körüklendi. Ancak Büyük İskender’in de doğduğu bu topraklarda “Makedonlar” olarak bilinen topluluklar yaşarken Türklerin de tarihi 11’ci yüzyıla değin uzanır. Hazar Denizi ile Karadeniz’in kuzeyinden Hun, Avar, Bulgar, Peçenek, Oğuz, Kuman Türkleri bölgeye inmiş. 14’cü yüzyılda ise Roma İmparatorluğu ile Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde zorunlu iskan politikaları gereği Türkmenler yerleştirilmişlerdir. Özellikle de 1453 İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in isteğiyle Anadolu’da bulunan Karamanoğullarının büyük bir bölümü Üsküp ve Gostivar bölgesine yerleştirilmiştir.

Balkan Savaşları döneminde ise bu bölgelerde bulunan Türklerin çoğunluğu can güvenlikleri kalmadığı gerekçesiyle toprakları zorunlu olarak bırakıp, Anadolu’ya göç etmişler.

Cumhuriyet sonrasında da bölgede yaşayan çok sayıda Türk kimlikli Müslüman Türkiye’ye yerleşmiştir. Bugün, nüfusu 2 milyonu bulan ve neredeyse bütün Balkan halklarının yaşadığı Makedonya’daki Türklerin de nüfusu 100 bine dayanmıştır.

 

 

By Haber Editörü

Gündeminiz.Com Genel Haber Editörü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.