Kıymetli okurlar, AKP yetkilileri Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılını hedefleyerek, yapacakları konusunda yıllardır topluma pembe tablolar çizmişlerdir. Keşke vaatlerini tutabilselerdi de bugün hepimiz mutlu mesut yaşayabiliyor olsaydık. Ne yazık ki bugünkü gerçekler hiç de öyle değil.

Örneğin; 2012 yılında düzenledikleri AKP 4. Olağan Büyük Kongrelerinde açıkladıkları 63 madde içeren 2023 hedeflerinden bazıları aşağıda bilgilerinize sunuldu.(T24 internet sitesinden alıntıdır.)

-“İşsizliğin %5’e indirilmesi”

Günümüzde işsizlik oranları;

Genelde %22, genç işsizlik %21,6

-“Bölgeler arası gelişmişlik farkını kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi”

 Aksine, geçen uzun yıllar içerisinde bu farkın daha da büyüyerek açıldığını toplum olarak hepimiz şahidiz.  Ülkemizin sosyal ve ekonomik gerçekleri dikkate alınmak yerine, daha fazla rant saikiyle hareket edilerek, devlet ve özel sektör yatırımlarının sanayinin daha gelişmiş olduğu bölgelere yapıldığı bir gerçektir. Bu yanlış olgu adeta devlet tarafından teşvik edilmiş ve yönlendirilmiştir. Bu nedenle, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimiz aldıkları göç nedeniyle yaşanmaz hale gelmiştir. Aşırı betonlaşmaya rağmen bugün konut fiyatları ve kiralar erişilmez bir noktadadır. Eğer ülke yöneticileri 2023 hedeflerinde samimi olsalardı, bugün halen “Kanal İstanbul” yapımında ısrarlı olmazlardı. Buraya yapılacak harcamaların Anadolu’ya, örneğin adeta can çekişen tarım ve hayvancılık sektörüne yönlendirilmesi neden düşünülmez anlaşılır gibi değil. 

-“Yoksulluğun yok edilmesi, gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi.”

Günümüz gerçeklerine gelirsek. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı: 4.928 TL ,yoksulluk sınırı 16.052 TL. Buna rağmen asgari ücret 4253 TL. SGK kayıtlarına göre çalışan nüfusun %45’e yakını asgari ücretli. Bu oran gelişmiş Avrupa ülkelerinde %10’u geçmiyor.

-“Kayıt dışı istihdamın %15’e düşürülmesi.”

2021 kayıtlarına göre ülkemizdeki kayıt dışı istihdam %29 oranında.

-“Temsilde adaletin sağlanması.”

Daha düne kadar seçimlerde baraj %10’du. AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı kendi aralarında anlaşarak 2023 seçimleri için barajı %7’ye düşürdüler.Bu oranı tespit ederken MHP’nin baraj altında kalmamasının tek amaç olduğu kimsenin dikkatinden kaçmamıştır.

-“Avrupa Birliği hedefinden şaşmamak.”

Günümüzde, geleceği tartışılan Avrupa Birliğine girmek belki bir anlam ifade etmeyebilir. Bana göre AKP’nin bu konuda çok da istekli olduğu söylenemez. Ancak toplumumuzun dini ve kültürel değerleri kabul edilebilir ölçülerde muhafaza edilerek, insan hakları, demokratikleşme, farklı etnik ve inanç gruplarına hoşgörü ve ekonomik gelişmişlik gibi konularda o ülkelerin bulundukları seviyelere ulaşmak bir amaç olmalı ve bu uğurda tavizsiz çaba gösterilmeliydi. Ama gelinen noktada, bu alanda ülkemiz açısından olumlu bir şeyler söylemek hiç de mümkün değil.

Sonuç itibari ile, yıllar hızlı bir şekilde gelip geçti. 2023’e merdiven dayadık. 2023 hedefleri inanılmaz sapmalarla ıskalanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi tarafından bu defa 2053 ve 2071 hedef alınarak vatandaştan uzun soluklu sabır istenmektedir. 

Derler ki “Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.” 

Takdir edilecektir ki gelişmişliğin temel taşı yetişmiş insan gücüdür. Halen toplumun çok büyük çoğunluğu işsizlik ve pahalılıkla mücadele etmekten bitmiş tükenmiş bir halde. İmkanı olanlar çareyi yurtdışına kaçmakta buluyor. Bunların tamamına yakını da yetişmiş insan gücü. Kendi işsiz ve yoksullarımız yetmezmiş gibi bir de milyonlarca vasıfsız göçmen sırtımızda bir yük. Eğitim alanında oturmuş bir sistemimiz yok ve bu alanda dünya kadar çözüm bekleyen sorunumuz var. Velhasıl ülkenin içinde bulunduğu noktada sıkıntılar yazmakla bitmiyor. 

Eğer siz politikacılar, iktidar ve muhalefet ile el ele verip bugünü kurtarmak için bir şeyler yapmayacaksanız ve bu biçare toplumun bu imkanlarla 2053’ü kurtaracak kalitede yeni bir kuşak yetiştireceğine inanıyorsanız 2053 ve 2071’ler şimdiden sizlere hayırlı olsun. 

Keşke yaşayıp da olacakları görebilsek

By Haber Editörü

Gündeminiz.Com Genel Haber Editörü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.