Muhalefet kanadının kurulduğundan bu yana “6’lı masa ne yapar adayı kim” soruları hep ön planda oldu. İşin garip tarafı Cumhur İttifakının adayının kim olduğunu sormadı. Devlet Bey adaylarının Tayyip Bey olduğunu her fırsatta açıklıyor. Bazı konuşlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Bey de aday olduğunu açıkladı ama, partisinin bu yönde aldığı bir karar yok.

Bazı Anayasa Profesörlerinin anlatımları ve YSK’dan sızan haberlere göre seçim 2023 haziran ayında yapılırsa Tayyip Bey’in aday olamayacağı yönünde görüş var. Bu bilgilere sahip Ak Parti yöneticileri zamanla seçimin Nisan ya da Mayıs ayında yapılacağını buna da erken seçim denildiği için Tayyip Bey’in adaylık yönünün açılacağını belirtiyor. Anca bu yönde de bu zamana kadar parlamentoya getirilmiş bir teklif yok.

Şimdi demokrasi zamanı

6’lı masa geçtiğimiz gün Ankara’da bir araya gelerek uzun bir sürede hazırlanmış olan >Anayasa taslağını kamuoyuna açıkladılar. Bu masanın bileşenleri halkı rahatlatmak için alacakları ekonomik, idari, hukuki, demokratik önerileri yerine bu taslağı tam olarak halka anlatırlar ve iktidar olduklarında uygularlarsa ülke büyük oranda ekonomi, işsizlik, idari, siyasi, insan hakları, üretim, Hak, Hukuk, Adalet, enflasyon, halkın, köylü ve çiftçinin, esnafın, sanayicinin korunması sağlanmış olacaktır.

Cumhuriyet Yönetiminin parlamenter sisteme geçip, çağdaş, demokratik, laik Cumhuriyetin ilkelerine ve insan Haklarına dayalı, kimsenin kayırılmayacağı adalet terazisinin tam olarak uygulanacağı bir sisteme geçmek için adaydan ziyade, bunları gerçekleştirecek parlamentonun oluşturulmasına bakılmalı ve bu yönde başını iki elinin arasına alarak, düşünüp tercihini tek adam sisteminin esas alındığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine devam mı, yoksa Demokratik Parlamenter Sistem’e dönüş mü yolunda kullanmalıdır.

Taslakta neler var

Önceki gün kamuoyuna açıklanan Anayasa değişiklik taslağı özellikle, biz biriz ama azla tek değiliz ile başlayıp, Anayasa temelinin insan olacağının açıklanması ile başlandı.

Yargı vesayetten kurtulacak. Hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilecek.

+ Yerel yöneticiler mahkeme kararı olmadan görevden alınmayacak. Yetki ve sorumlulukları artırılacak.

+ Basın ve sivil toplum örgütleri vesayetten kurtarılıp Cumhuriyetin 2. Yüzyılında bu topraklarda eşitlik, özgürlük ve adalet gelecek.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: “İş ve aş” demektir, “Yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakların bitmesi ve israfın sona ermesi” demektir. ”Bağımsız ve tarafsız yargının, ifade ve basın özgürlüğünün can ve mal güvenliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılması “ demektir. Kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin özgürce canı istediği gibi kimseye zarar vermeden yaşaması” demektir.

+ Seçimlerde baraj %3’e düşürülecek. %1 oyu geçen partiler de devlet yardımından yararlanacak. Vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması için salt çoğunluk aranacak.

+ Cumhurbaşkanının vetosu kaldırılıp sadece bir defa geri gönderme hakkı verilecek.

+ Şu anda olmayan hükümete, Başbakana ve bakanlara gensoru verme yetkisi olacak.

+ Mecliste kesin hesap komisyonu kurulacak ve başkanlığı muhalefete verilecek.

+ Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kılışesi kaldırılacak, affetme ibaresi kaldırılacak.

+ Cumhurbaşkanı 7 yıl için seçilecek ve partisi ile ilişkisi kesilip tarafsız hale gelecek.

+ OHAL’i Cumhurbaşkanlığı başkanlığında bakanlar kurulu ilan edecek ve süreli olacak.

+ HSK, Hakim ve Savcılar kurulu olarak ikiye ayrılacak. Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı artırılacak. Çalışmaları dört daire ve Genel kurul olarak yeniden yapılandırılacak.

+ Parti kapatma davası açma yetkisi olan cumhuriyet Başsavcısı TBMM’nin kararı olmadan dava açamayacak.

+ YÖK kaldırılacak rektör ve dekanlıkları ilgili üniversiteler ve fakülteler seçip teklif edecek.

+ RTÜK üyeleri gazeteciler ve İletişim Fakültelerinden seçilecek.

+ YSK, Yüksek Mahkeme olacak ve kararlarına Anayasa Mahkemesinde itiraz edilecek.

RTÜK kanunu değiştirilerek üye sayısı artıınca mevcut üyeler yeni kanun değişikliği nedeniyle değiştirilmişti, Bu durumda Anayasa ve HSYK değiştirileceği göz önüne alındığında bu kurullarda önceki Cumhurbaşkanlığınca atanan üyeler yeni Anayasa değişikliği nedeniyle üyelerin yenilenmesi söz konusu olacak.

Taslakta özet olarak bunlar var. Dikkat edilirse bu maddeler tam olarak uygulandığında, hak, hukuk, adalet, özgürlük, insan hakları, canlılara saygı, üretici ve tüketicinin korunması, ihracatın güçlendirilmesi ve üretimin artmasının tedbirleri alınıp gerçekleştirilince ülkenin büyük oranda ve kısa sürede rahatlayacağı ortada.

İktidar kanadı bunlara karşılık ne gibi hamleler yapar bilinmez ama, bana göre bütçe imkanları dahilinde, işsizlik, EYT lilerin durumu, atanamayan öğretmen sağlıkçı ve di4ğer meslek gruplarının durumu, asgari ücretin artması, memur ve emeklilere yapılacak zam, üretici, köylü ve sanayicinin desteklenmesi gibi tedbirler. Bu durumun enflasyonu ne kadar etkileyeceğinin de hesap edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

By Haber Editörü

Gündeminiz.Com Genel Haber Editörü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.