gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Asgari ?cretli, ve emeklinin ?lkemizin tarihi yerlerini g?rmeye hakk? yok mu"

gündeminiz

Denizli Pamukkale'de bir  karton bardak çay 6,  limonata 16, bir porsiyon et 30 lira, ören yerine giri? ise 35 lira.  Bin 603 lira alan asgari ücretli, ortalama 1 bin 400 lira emekli maa?? alanlar?n ülkemizin tarihi ve tabiat güzelliklerini görmek hakk? yok mu?

Safari ?stanbul Fotografç? grubu ile  iki  günlük tura kat?ld?m. Çok keyifli ve birbirinden nazik, güzel han?m ve beyfendilerin kat?ld??? gezide  unutulmaz dakikalar geçirten, Ümit Varl? hocama, organizatör  Alev han?ma, Safari ?stanbul ekibine binlerce te?ekkürü borç bilirim.

?lk dura??m?z Isparta lavanta tarlalar?yd?, oradan Burdur, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Türkiye'nin  kreter göllerinden biri olan  Salda Gölü, e?siz tabiat güzelli?i ile görülmesi gereken yerlerden birisi. 

Salda Gölü'nün i?letmecili?ini köy muhtarl??? yap?yor. Gölün kenar?nda barakadan yap?lm?? kafelerin  tezgahlar?   yöresel yemekler a??rl?kta.   Çay, kahve,  me?rubatlar  mahalle bakkal?ndan biraz daha pahal?, en önemlisi ise güler yüzlü köylü kad?n ve erkeklerinin  samimi, içten hizmetleri, tok gözlü olmalar? Salda Gölü'nün e?siz tabiat güzelliklerine bir güzellik daha kat?yor.

Salda  Gölü turundan sonra, Denizli Pamukkale'ye geçtik. 30 y?l önce gitti?im Pamukkale'den eser kalmam??, oteller y?k?lm??, çevre düzenlemeleri yap?lm??.  travertenler bak?ma al?nm??, ören yerlerinden ç?kan 3 bin tarihi eser müzede sergileniyor.

Her ?ey çok güzel.

Fakat, bir karton bardak  çay 6 lira, limonata 16 lira . Turistler  20 dolara istedi?ini yiyebiliyor ve  içebiliyor.

Fiyat belirlemesi yaparken  neden 1603 lira asgari ücretli,  ortalama bin lira emekli maa?? alan emekliler  dü?ünülmemi?tir.  Bu insanlar?n Pamukkale'yi gezmeye hakk? yokmu?

 

Fiyatlar belirlenirken, Türk insan?n dikkate al?nmamas?  beni dü?ündürdü.

 

 Bilmiyorum sizleri dü?ündürüyor mu?

 

0 Yorum