gündeminiz
Image
Erol T?reg?n

gundeminiz.com'un ac?l? g?n?

gündeminiz

Türk Bas?n?n duayenleri aras?nda , mütevazili?i, beyefendili?i, ho? görüsü ile yeri doldurulamayacak Erol Türegün abimiz hakk?n rahmetine kavu?tu.
Uzun süredir, gündeminiz.com'u EROL TÜREGÜN diyorki kö?e yaz?lar? ile internet sitemizi onurland?ran  Erol Simavi Hürriyet Gazetesi ailesinin sevilen, say?lan   gundeminiz.com ailesinin  sayg? de?er büyü?ü Erol Türegün abimize rahmet diliyoruz.

29 HAZ?RAN (Bugün) ikindi namaz?na müteakip Karacaahmet ?akir'in  Camisi'nden  kald?r?lacakt?r. 

0 Yorum