gündeminiz
Image
Baha Pir

Y?ksek mevkilerde sa?duyuya az rastlan?r. JUVENAL?S

gündeminiz

KEND?N? fasulye gibi nimetten sanma
S?k s?k ona buna kan?p aldanma
Duvarlara yap??t?rd???n afi?lerde
Aç?kça itiraf ediyorsun
Türkiye her konuda ''Güçlü lider ister''diye
O zaman kendini güçlü
Mühürsüz oylar? da geçerli sayma ?
Muhataplar?na sayg?s?zca hitap ediyor
''Bay'' ''Bay'' diyerek o nefis ?ngilizceni konu?turuyorsun !
Sana van minut denece?i zaman da
Sak?n ha bu sözü yabana atma ?
Bilgi ve entellektüel birikimin
Ne yaz?k ki yetersiz !
Bunu kaale al ve lütfen
Gülünç olmamak için ikide bir
Kand?ra hindisi gibi kabar?p durma ?...

0 Yorum