gündeminiz
Image
Baha Pir

Yüksek mevkilerde sağduyuya az rastlanır. JUVENALİS

gündeminiz

KENDİNİ fasulye gibi nimetten sanma
Sık sık ona buna kanıp aldanma
Duvarlara yapıştırdığın afişlerde
Açıkça itiraf ediyorsun
Türkiye her konuda ''Güçlü lider ister''diye
O zaman kendini güçlü
Mühürsüz oyları da geçerli sayma ?
Muhataplarına saygısızca hitap ediyor
''Bay'' ''Bay'' diyerek o nefis İngilizceni konuşturuyorsun !
Sana van minut deneceği zaman da
Sakın ha bu sözü yabana atma ?
Bilgi ve entellektüel birikimin
Ne yazık ki yetersiz !
Bunu kaale al ve lütfen
Gülünç olmamak için ikide bir
Kandıra hindisi gibi kabarıp durma ?...

0 Yorum