gündeminiz
Image
Ali Bilge Hasdemir

K?peklerin ?ekti?i k?zaklarla giderdik her yerlere ve hastanelere!..

gündeminiz

Do?up büyüdü?üm ?zmir'de, k??lar? çok uzun sürer ve 7 ay? çok sert geçerdi.. Kar bi ya?ar kolay kolay da kalkmazd? yerden.. Damlar?m?z?n kar?n alt?nda kald??? aylarda günlerce ula??m ve ileti?im s?k?nt?s? çekerdik!..
Köpeklerin çekti?i k?zaklarla giderdik her yerlere ve hastanelere!..
Yol desen yok.. ?erit desen hiç yoktu.. 
Çokk çektik biz, çookk!..
?nand?n?z m??
Eyvallah, ba?ka sorum yok!..

0 Yorum