gündeminiz
Image
Baha Pir

KAVGACI k?pekte yara eksik olmaz.

gündeminiz

NE NEYE E??TT?R ?
AMER?KA ?srail i?birli?i = C?NAYET
ATATÜRK''ü hat?rlamamak = D?YANET
?KT?DARI tenkit etmek = NEZARET
DO?RUYU hayk?rmak = ??KAYET
F?L?ST?N''e yas SOMA'ya makas = EZ?YET
?CRAATA oy vermemek = HIYANET
HALKIN durumu = SEFALET
ONALTI y?ll?k politika = REZALET
KODESTEK? gazeteci durumu= ADALET
KABADAYININ nara atmas? = CESARET
YA?MUR sel ve refah getirir = BEREKET
HALKA partilere savrulan küfür = NEZAKET

0 Yorum