gündeminiz
Image
Baha Pir

ATAT?RK diyemez dolan?r dilleri

gündeminiz


( Çözenlere NUTUK hediye ! )

ATATÜRK diyemez dolan?r dilleri
Mikrofonda zorlan?r tükenmi?tir pilleri

?kide bir as?ls?z kahramanl?k taslarlar
S?kl?kla ATATÜRK heykellerine toslarlar

Bak?n nas?l da ak?p gitmekte zaman
??te sefalettir sel sonras? elde kalan

Aslan gibi Cumhuriyeti enkaza çevirdiler
Türban dolay?p müslüman göründüler

?yice y?kan?p paklan?n i?te yak?n?n?zda tarihi hamam
Bitirmedi?iniz i?lere ne halka diyorsunuz hep tamam.

0 Yorum