gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

65 ya??n? doldurandan, evlenenden, kamu kurumuna al?nan memurdan ?akli yerindedir? raporu isteniyor !

gündeminiz

Ülkeyi yönetmeye aday, Cumhurba?kan?, milletvekili, siyasi partilerin genel ba?kanlar?ndan  neden “AKL? YER?NDED?R raporu istenmiyor?

Say?n, Cumhurba?kan? adaylar?, Ak?ener, ?nce, Karamollao?lu, Erdo?an, “Akli yerindedir” raporu

 

 YSK, devletin ilgili kurumlar? neden, Cumhur adaylar?ndan “Akli yerindedir raporu istenmez”

Neden, Cumhur, Milletvekili, siyasi parti genel ba?kanlar?ndan “akli yerindedir” sa?l?k raporu istenmez?

Evlenirken, i?e eleman al?n?rken, ya?? 65 olanlardan, tam te?ekküllü hastanelerden sa?l?k raporu istenir de ülkeyi yönetmeye aday olan, cumhurba?kan?, milletvekili, siyasi parti liderlerinden   sa?l?k raporu istenmez? Bu ülkenin Yüksek Seçim Kurulu, ilgili kurumlar, iktidar?,  muhalefet partileri…!

 

?ayet, Akli yerinde olmayan, ?izofren, ülke yönetimini, cezai ehliyeti olmayan birini, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden,  tek adam yönetimine do?ru gitti?imiz bu günlerde,  “deli” akli dengesi yerinde olmayan birinin  seçilmesi ülkeye ihanet de?il de nedir?

 

Peki, cezai ehliyeti olan bir cumhurba?kan? suç i?ledi?inde yarg?lanabilir mi?

Hukukçular,  T.C. Cumhuriyeti kanunlar?na göre, cezai ehliyeti olan yani halk deyimi ile 46 raporu olan kim, olursa olsun yarg?lanamaz diyorlar.

Cumhurba?kan?, ülkeyi satt?, sava?a soktu,  geçmi?te oldu?u gibi, ülkenin s?rlar?, mahremi  Kozmik Oda’ya  girilmesine,  milyonlarca gizli belgelerin yabanc?lar?n eline  geçmesine göz yuman siyasinin suçu yok mu?

Sizce,  yarg?lan?r m??

 Bu  durumda, seçilen cumhurba?kan?n, elinde ?izofren yani 46 belgesi oldu?u için yarg?dan kurtulurken, ona oy veren milyonlarca seçmenin kanunen cezas? olmasa bile, 80 milyon Türk  Milleti’nin vicdanlar?nda müebbet hapislik de?il midir?

Cumhurba?kan? adaylar?, Erdo?an, Ak?ener, Karamollao?lu, ?nce’nin tam te?ekküllü bir hastaneden “Akli yerindedir” raporu almas? gerekmez mi?

Ayr?ca, Yüksek Seçim Kurulu’nun  (YSK) mevzuat?nda, ülke yönetimine aday olacak, siyasi parti liderleri, milletvekili, cumhurba?kan? adaylar?ndan  akli dengesi yerindedir raporu yoktur.

Ülke yönetimi bu kadar basit midir?

 

 

 

0 Yorum