gündeminiz
Image
Baha Pir

'' Ba?kalar?na uygulad???n?z k?staslar sizlere Uygulansa y?zde 75.'iniz Fet?'den hapse girerdi ''..

gündeminiz


Önce i?neyi kendine bat?r,
sonra çuvald?z? elaleme...
Türk Atasözü

Her ?eye maydanoz olurum
Köfteye- çorbaya - salataya konar?m da
Muhallebiyle baklavadan uzak dururum
S?k s?k tatl?ya tuzluya maydanoz olana ne demeli ?
Yalan söylemekte hayli mahir ki?ilere göre,

Akp içinde Fetö temizli?i tamamlanm?? ?
Ak?llar? s?ra CHP''yi de kendi içlerinde 
Temizli?e davet edip hadlerini a?arak 
Bilgiçlik tasl?yorlar...

Önce sen en etkili deterjanlar?n dahi kesinlikle
Fayda etmeyece?i kirli çama??rlar?n?
Ç?kart kaynat yüz derece ya da 
F?rlat at çöpe

Sonra tarihi Çemberlita? haman?na gir de
Tamamen temiz ç?kaca??n pek garanti olmasa da
Kö?e bucak bir güzel sabunlan en az?ndan
Ba?kalar?na yalan yanl?? laf soku?turmaktan da
Vazgeçip Selamet Partisi liderinin sözlerine kulak ver ;
Bu önemli sözleri kulaklar?n? iyice aç?p dinle

Hatta hatmet bir zahmet ;
'' Ba?kalar?na uygulad???n?z k?staslar sizlere
Uygulansa yüzde 75.'iniz Fetö'den hapse girerdi ''..

0 Yorum