gündeminiz
Image
Baha Pir

Se?ime gitmek gayet kolay Ohalle Ne maksatla sat?yorsun ?eker fabrikalar?n? O HALDE "

gündeminiz

Ço?u ki?i e?reti mal?,kendi mülkü san?r da
o mal?n üzerine titrer,ç?rp?n?r durur.
Rüyas?nda kendisini mal sahibi görür,
h?rs?z?n çuval? çalmas?ndan korkar.
MEVLANA

OHAL? kald?rmaya te?ebbüs etmek cinayetse
Demokrasiyi katletmek hafif suç mu say?l?r ?
E?siz do?a parças?n? insafs?zca yazl?k konuta Çevirmek için can?m a?açlar? bir bir do?ray?p
Yol boyuna dizmek mubahsa
Günah olan nedir ?
Muhalefetin ikinci sözde lideri
Esas görevini çoktan unutup
Ba? yalakal??a soyunursa 
Onu bu rezillikte kurtarmak için 
Nas?l bir tedavi uygulamak gerekir ?
Önce ?öyle Anadolu''yu kar?? kar?? tan?mal?
S?k s?k kaçak yap?da tutsak edilen muhtar
?spanya'ya neden ihraç edemiyoruz sanki
Turfanda Çengelköy mahreçli çiçe?i burnunda h?yar ?

Seçime gitmek gayet kolay Ohalle
Ne maksatla sat?yorsun ?eker fabrikalar?n? 
O HALDE ?

0 Yorum