gündeminiz
Image
Baha Pir

SOKAK FİLOZOFU 13

gündeminiz

ASLA aptallarla tartışmayın.Sizi önce kendi düzeylerine çeker,sonra da tecrübeleriyle yenerler.
Filozof Dilbert

İki partinin anlı şanlı kahramanları
Dünyada hiç görülmemiş 
Müthiş bir buluşa iftiharla imza attılar
İTTİFAK düzenlemesi adında prematüre bebeği
Meclisin Anayasa komisyonu da kabul etti
Şimdi o küvezde beslenip serpilecek
Anayasa Mahkemesinin kayıplara karıştığı
bir ortamda..


Bu komisyonun esas görevini de 
Kimse pek anlamış değil
Herhalde tek uğraşıları aykırı fikirleri onaylayıp
Tartışmaya girmeden mühürü yapıştırmak
İktadar diliyle ifade etmek gerekirse
Bu garip hüsnü kabul
Yığınlar tarafından hükümsüz olup
Halka bu ucubeyi zorla dayatmaktan
Başka bir şey değil...

 

0 Yorum