gündeminiz
Image
Baha Pir

Bu ne perhiz bu ne lahana tur?usu !

gündeminiz

Anam bac?m orta??m
Sevgilim e?im hayat?m Bil ki bu hükümet sayesinde
Kazand?n her türlü hakk? hukuku
Her ?eyi ama her ?eyi
Borçlusun onlara


Üniversitede okumak
Torpil bulup
Her i?te çal??mak
Gerçek irfan yuvalar?
?mam hatiplere kavu?mak
Hep onlar sayesinde

Evde çocuk bakmak 
Daha uygun görülse de
Öylesine s?k? korundunuz ki
Yaman kocadan
Yan?n?za asla yakla??lamasa da
Nas?l da çok uzaklardan hançerlenebildiniz?

Yürüyü? yapmak bildiri da??tmak
Kendinizi ifade etmek
Elbette en do?al hakk?n?z ama
Dünya Emekçi Kad?nlar gününde
Soka?a ç?kman?z pek do?ru olmaz

Kad?na her türlü hakk? biz verdik diye
Yalanc?ktan böbürlenenler
?yili?inizi dü?ündükleri için 
Böyle günlerde sizin 
Soka?a ç?kman?za asla izin vermiyor
Bu ne perhiz bu ne lahana tur?usu demeyin
Öyle elalemin içinde 
Gevrek ve sesli kahkaha atmaya da
Kalkmay?n lütfen
Bilmem anlatabildim mi ?
Benim sevgili emekçi kad?nlar?m...

 

0 Yorum