gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Pensilvanya sakini FET? itiraf?

gündeminiz

Ülkenin  istihbarat?, güvenlik birimleri emrinde olan AKP iktidar?,   Türkiye’de FETÖ yap?lanmas?n?n, bakkal?n?, çakkal?n?, ö?rencisini, memurunu, i?çisini, emeklisini, askerini,  savc?s?n?, hakimini, da?daki çoban?n? buldu siyas? aya??n? bulamad?!

 Gülen,  bir gün vicdana gelip de, mahkemede anlat?r veya hat?rat?na  Türkiye üzerindeki oyunlar? bir,  bir anlat?r ve yazarsa…!

…..

AKP siyasi iktidar?n?n  568 gündür Fetullah Cemaati’nin siyasi  aya??n?  bulamam?? olmamas?n?n mant?kl? bir aç?klamas? vard?r her halde…

….

Pensilvanya sakini Gülen,   hain 15 Temmuz darbe giri?imi  hakk?nda aç?k ve net olarak konu?mamas? ise kafalara tak?lan ayr? bir soru.

Ayr?ca,  aradan aylar, günler geçmemesine ra?men Türkiye’nin, FETÖ’yü  ABD’den  istemesi   unutuldu veya unutturuldu mu?

FETÖ’nün beyin tak?m? oldu?u iddia edilen, Zekeriya Öz ve  Adil Öksüz’ün   yakalanmam?? olmas?…!

 FETÖ ile foto?raf çektirenler, uçaklarla Pensilvanya’ya giden hazreti hoca diye metiyeler düzenler  , ellerini kollar?n? sallayarak serbest  dola??rken binlerce s?radan insan?n suçlu veya suçsuz  hapiste yatmas?...!

….

 Türk kamuoyunda iddia edildi?i gibi,  Pensilvanya sakini FETÖ, Ey AKP  15 Temmuz darbe giri?iminin  faturas?n? bana kesiyorsun, hadi  kuldan utanm?yorsunuz, Allah’tan da m? korkmuyorsunuz diyerek, dini ve insani olarak vicdana gelip de  ba??ms?z Yüce  Türk Mahkeme’lerine   itiraf edece?im derse…

….

AKP’nin kurulu? çal??malar? olan 2 bin y?l?nda, ABD’de yap?lan toplant? da  ABD, ?srail temsilcileri, hani “ABD’lilere, deli?e süpürmeyin kullan?n” diyen AKP kurucular? aras?nda bulunan Cüneyt Zapsu, Mücahit Aslan ve benim temsilcilerim oradayd?.

….

Terörist oldu?unu  iddia etti?iniz   cemaat AKP’nin seçim kampanyas?na  300 milyon dolar ba???ta bulunmad? m??

….

AKP  Genel Ba?kan?  ABD Beyaz Saray’da   devlet protokolü düzeyinde  k?rm?z? hal?larla kar??latan  ABD’deki ?srail lobi ?irketi ile birlikte cemaatimizin organizasyonu nu inkar m? edecekler?

Tarihinde, Yahudi olmayanlara verilmeyen Yahudi Cesaret Ni?an?’n?n verilmesini sa?layan…

….

Türkiye’ye  ihanet söz konusu ise, beraber ihanet ettik. Cemaat ne kadar, vatan haini ve suçluysa y?llarca beraber ayn? menzile yürüdü?ümüz iktidar da   o kadar suçludur derse….!

2011 y?l?na kadar yerel ve genel seçimleri,  2011 referandumunda  “ölülere bile oy kulland?r?n” mesaj?n? verdi?im ,seçimleri kazand?klar?nda   sayg? da kusur etmeyen  iktidar… !

….

Cemaat,  TSK Türk Silahl? Kuvvetleri’ne kumpas kurarken,  “ Ergenekon, Balyoz davalar?n?n savc?s?” oldu?unu söyleyen ben de?ilim…

Türkiye’nin en gizli bilgilerinin bulundu?u, bir anlamda ülkenin mahremi olan “KOZM?K ODA’ya  izin veren…

….

ABD’nin Türkiye’nin ba?ta Do?u ve Güneydo?u bölgelerine 60 bin askerini, tank?n?, tüfe?ini, uça??n?  yerle?tirmek için  TBMM’de 1 Mart Tezkeresi oylamas?nda, “AKP’li milletvekillerine  “EVET” oyu vermezseniz hakk?m? helal etmem” diyen ben hiç de?ilim.

….

AKP’nin  2002’den, 2011’e kadar birlikte yürüdü?ümüz y?llarda cemaatin AKP’li  bakanlar?, milletvekilleri, belediye ba?kanlar?, bürokratlar?n?   aç?klayaca??m der diyerek, AKP iktidar? bu yüzden mi, FETÖ’nün üzerine yeteri kadar gitmiyor dersiniz?

 

Özet olarak, kim FETÖ’cü , kim de?il, tabiri caizse at izi ile it izi bir birine kar??t?.

….

Bundan yakla??k 20 y?l önce, ayn? gazetede birlikte çal??t???m?z Rahmetli  Ara?t?rmac? yazar Aytunç Alt?ndal, kendisi ile bir sohbetimiz de “FETULLAH bir ABD, ?srail projesidir. Bu millet ancak ihanetini görünce anlayacakt?r. O zamanda olan ülkeye olacakt?r” demi?ti Allah  gani gani rahmet eylesin.

Afrin Zeytindal? harekat? Türkiye’nin milli meselesidir.  Hakk?n rahmetine kavu?an ?ehitlerimize Allah-ü teala dan rahmet, sava?an kahraman askerimize ba?ar?lar diliyorum. 

Hürriyet Gazetesi Kö?e Yazar? Abdülkadir Selvi’nin bir tv aç?k oturumunda, Afrin Harekat?’ndan 8 ?ehidimiz haberinin geldi?i gün, harekat?n  AKP’nin oylar?n? art?rd? sözlerinden dolay? k?n?yorum.   Ne yaz?k ki  siyasi ?aklabanlar ülkesi olduk. Allah sonumuzu hay?rlara vesile etsin.

 

 

 

 

0 Yorum