gündeminiz
Image
Baha Pir

SOKAK F?LOZOFU 10

gündeminiz

 

Fazla böbürlenme sen den büyük ulu Tanr? var.

Türk halk?n?n vecizesi

Sizler ki Cumhuriyetimizin kurucular?na
?ki ayya?  der
Minicik çocuklar? cinsel tacizle peri?an eden
Süprüntü vak?flar? korur


?bretlik ça? d??? çuval kararnamelerle
Türkiye'nin yüzünü karart?r
Hak hukuk adalet sak?z?n? çi?neyip yere atar
Sonra da zeytinya?? gibi suyun üzerine ç?k?p
Böbürlenir


Sizler ki Atatürk'e hiç utanmadan hakaret edeni
Duymazdan gelip üstelik
K?yafet devrimine de kar?? ç?k?p
Püskülü günah dolu bir fesli meczubu
Hastanede ziyaret eder 


Atatürk dü?man? fessiz meclis müdürü de
Bir ?ehit evini pas geçip bu de?erli yolda??na ko?ar

Ba?ka ülkelerin her söylemine 
Otomati?e ba?lanm?? gibi HÜKÜMSÜZDÜR deyip
Kabaday?l??? elden b?rakmazs?n?z


Ve de size kar?? ç?kan herkesi mahkemeye verirsiniz
Halk?m?z da bu garip mesnetsiz
?nsanl?k d??? davran??lara 
HÜJKÜMSÜZDÜR derse al?nmaca yok !
Anla?t?k m? ?

 

0 Yorum