gündeminiz
Image
Baha Pir

SOKAK F?LOZOFU 7

gündeminiz

 

Çocuklar?m?z? kuzu gibi büyütmeyelim ki,
ilerde koyun gibi güdülmesinler. Anonim

Elleri kollar? arkadan kelepçeleyerek
Masum insanlar?
Ac?mas?zca ringe sürükleme
Suçlu gayet rahat oldu?u için
Çaresiz vatanda? zalimce yumruklan?yor
Bu insanl?k d??? manzaray?


Bir an önce bitir 
Daha fazla seyirci kalma

Hukuk devletiyiz teranesiyle
Bir yere var?lmayaca??n? ö?ren art?k
Kafana uymayan gazetecileri 
Her meslekten insanlar? ayd?nlar? doktorlar?
Zindana t?kmak merak?ndan da vazgeç
Bu haks?zl?klar? inatla sürdürdükçe
Nas?l sayg? bekleyebilirsin 
Ülkenden ve de d?? dünyadan...

0 Yorum