gündeminiz
Image
Baha Pir

SOKAK F?LOZOFU 6 ATAT?RK G?B? D???NMEK

gündeminiz

ATATÜRK G?B? DÜ?ÜNMEK
Norveç Atasözü

Vatan u?runa hiç çekinmeden
Can?n? feda edenlere ?EH?T
Ülkesi için ç?rp?n?p


Kur?un ya?muruna t?utulanlara MALUL GAZ?
Y?rt?k postallar? sava? alanlar?nda terkedip
Yurda dönme ?ans? bulanlara GAZ?


Kamuflaj k?yafeti ku?an?p tele konferansla
''Merhaba asker'' diyene BA? KOMUTAN
Yüzleri hiç gülmeyenlere SOMURTKAN
Verdi?i sözü tutamayanlara UNUTKAN


Adalar?m?z? fethettiklerini san?p
Kuzu çevirerek kadeh toku?turan
Yüzsüzler güruhuna YUNAN


Haddini a?arak dev ülkeye çemkirmek cesaretini bulan
Davos'un ayaz?nda so?uk espri yapmaktan utanmayan
Kellikle fodullu?u at ba?? yürüten
Minyatür ülkenin minyatür ba?bakan?na
Ancak üç kez UTAN UTAN UTAN denebilir
Bu durum kar??s?nda sürekli susmay? tercih eden

 

0 Yorum