gündeminiz
Image
gündeminiz

Türkiye sosyal devlet ise emeklilikte yaşa takılanların kader olmamalıdır. Siyasi iktidarın  Emeklilikte Yaşa Takılanlar  “Devlete  yük getirir” sö...

gündeminiz

Eski sakin, huzurlu, hoşgörülü, güvenli, temiz, uygarca ve hakça yaşanabilir olan, hepimizin ortak bileşkesi olan değerli ülkemizi düşlüyor ve öz...

gündeminiz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  İmamoğlu, seçimi kazandığında  eski İstanbul Belediye Başkanlarını istişare kurulu üyesi  yapacağ...

gündeminiz

Kimdir onu sımsıkı tutup bırakmayan Kayınpader midir fabrikaları satan Oğul mudur ok atarken hedef şaşıran Affedilmez bu ülkede yan gelip yatan Ama ge&cce...

gündeminiz

Hayat neden böylesine ateş pahasıdır Mutsuz umutsuz ülke olmuşsak ne yazar Bizi ilgilendiren pazar da pazar Bir türlü aslına kavuşamadığımız ...

gündeminiz

HER tarafın sanatçı olsa ne yazar Her tarafın saray olsa ne yazar Her tarafın gazeteci olsa ne yazar Her tarafın profesör olsa ne yazar Her tarafın ...

gündeminiz

Günümüzde, dünyanın geneli eskiye oranla çok farklı sancılara gebe.. Dikkatli gözlemlerin ve somut verilerin ışığında sağlıklı bazı tespitlerde bu...

gündeminiz

Türk ekonomisi uçuyor… Ekonomide Avrupa lideriyiz söylemleri ile 16 y?l? geride b?rakan iktidara vatanda??n güveni kalmad??? için dolar?n 10 lira olaca?? iddias?...

gündeminiz

Renklerin gücü ad?na böyle bir yaz? yazay?m dedim. Renklerin insan psikolojisindeki etkilerini hemen hemen herkes biliyordur. Görsel ileti?im arac? oldu?unu da bilmeyen yoktur. ...

gündeminiz

1999 y?l?ndan bu tarafa ABD'de ya?ayan, hain 15 Temmuz  Darbe giri?iminin bir numaral?s? olarak bilinen Fetullah Gülen,  Öldürülmü?...! Kim öldürd&u...

gündeminiz

Cemaatler , ekonomik anlamda devlet hazinesi ile yar???yor. Y?llard?r,  Adnan Oktar'?n ne yapt???, hangi yollardan para kazand??? bilinmesine ra?men neden bunca y?l beklendi? Oktar'?n ...

gündeminiz

Öncesinde ?ngilizcesi, sonras?nda ise Türkçesi gözümün önüne ç?k?p durdu. Devam eden rakamlar ve yaz?lar bizim dikkatimizi bir yerlere &ccedi...

gündeminiz

Denizli Pamukkale'de bir  karton bardak çay 6,  limonata 16, bir porsiyon et 30 lira, ören yerine giri? ise 35 lira.  Bin 603 lira alan asgari ücretli, ortalama ...

gündeminiz

Türk Bas?n?n duayenleri aras?nda , mütevazili?i, beyefendili?i, ho? görüsü ile yeri doldurulamayacak Erol Türegün abimiz hakk?n rahmetine kavu?tu. Uzun s&u...

gündeminiz

AKLIN yoksa yand?n. Ya kalbin yoksa, o zaman zaten sen yoksun ki ! B?Z daima önemli saym???zd?r Bir bakan?n sarffetti?i laflar? Ama asla affetmeyiz ...

gündeminiz

Dünyan?n en önde siyaset mühendisleri aylarca, günlerce çal??sa ba?aramazlard?. Ama AKP'ye oy veren seçmenler bunu ba?ard?. Nas?l m? ba?ard? derseniz? 16 y?lda...

gündeminiz

Sabah? heyecanla bekliyorum ... ?lk i?im erkenden oyumu vermek olacak ... Ve sonras?nda da seçimleri an be an takip edece?im ! Sand?klarda görevli arkada?lar? ziyaret edece?im ....

gündeminiz

?Y?CE aç??a ç?kt? art?k Senin kof so?ana benzeyen  Tüm kabuklar? ay?plar?n? örten Zavall? halin ? S?v??mak özel bir uçakla ol...

gündeminiz

Türkiye'nin köklü cemaat üyesi, 24 Haziran'da, ülkemizin, milletin, gelece?i, vebal alt?nda kalmamak, Allah’a kar?? gelmemek için  Akparti'ye ...

gündeminiz

KEND?N? fasulye gibi nimetten sanma S?k s?k ona buna kan?p aldanma Duvarlara yap??t?rd???n afi?lerde Aç?kça itiraf ediyorsun Türkiye her konuda '&...