gündeminiz
Image
gündeminiz

Reuters haber ajans?, Suriye'de Türkiye deste?iyle kurulan muhalif 'Ulusal Ordu'nun ba??ndaki isim Albay Haitham Afisi ile konu?tu... Reuters haber ajans?, Suriye'de T&u...

gündeminiz

Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet F-22 Raptor tipi sava? uça??, Yunanistan’?n Larissa Hava Üssü’ne geldi. Üretiminin üzerinden ...

gündeminiz

"Suriyeli isyanc?lar Türk yard?m? ile bir ordu kuruyorlar, ama zorluklarla kar?? kar??yalar" Reuters muhabiri Khalil Ashawi imzas? ile yay?mlanan makalede, Suriye&#...

gündeminiz

ABD Ba?kan? Donald Trump'?n Çin ile d?? ticaret aç???n? dü?ürmek için korumac? politikalar ve ek vergi tarifeleriyle ba?latt??? ticaret sava??, küresel bir e...

gündeminiz

Libya ordusu sözcüsü Ahmed Mismari, Rusya ve bizzat Devlet Ba?kan? Vladimir Putin’in Libya’daki krizle de ilgilenmesi gerekti?ini, Türkiye ve Katar gibi d?? fakt&oum...

gündeminiz

Wong Roy Chang, "Suriye Ordusu ile ili?kilerimizi geli?tirmek istiyoruz, ?dlib Operasyonu'na gelince, kat?l?m?m?z için siyasi bir karar gerekiyor" diye konu?tu.  ...

gündeminiz

Alman gazetesi Die Welt, Türkiye'nin ihracat?ndan çok ithalat?n?n oldu?unu ele?tirerek, "Dünyada Türkiye kadar yabanc? sermayeye ba??ml? ba?ka ülke yok" yor...

gündeminiz

Danimarka merkezli Nordea Varl?k Yönetimi'nden Thede Ruest, Türkiye'de i?lerin kontrolden ç?kmak üzere oldu?unu belirterek sat?? tavsiyesinde bulundu.  ...

gündeminiz

Die Wet gazetesinin yapt?rd??? bir kamuoyu ara?t?rmas?na göre, Almanlar?n üçte ikisi Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n Almanya'y? ziyaret etmesini istemiyor. ...

gündeminiz

ABD Ba?kan? Donald Trump'?n 2016'daki seçimlerde zafere ula?mas?n?n mimarlar?ndan olan Steve Bannon ?srail bas?n?na konu?tu. Geçti?imiz aylarda Trump'?n dan??man? olarak &...

gündeminiz

Cumhurba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Tayyip Erdo?an'?n geçen hafta Zambiya'ya gerçekle?tirdi?i ziyaretin ard?ndan bir aç?klama yapan Zambiya Cumhurba?kan? Edgan Lungu, &u...

gündeminiz

Türkiye'nin Akdeniz'de att??? ad?mlar? k?nay?p, Rumlar?n arama çal??malar?n? desteklediklerini söyleyen M?s?r'?n Rum Büyükelçisi "Umar?z bölg...

gündeminiz

Rahip Brunson krizi nedeniyle Ankara'ya yapt?r?m tehditleri ya?d?ran ABD, Türkiye ekonomisini etkileyecek bir karar? devreye soktu. Türkiye'nin kredi almas?n? k?s?tlayan tasar?, A...

gündeminiz

Senato D?? ili?kiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararas? kurulu?lardan kredi almas?n? k?s?tlayan bir tasar?y? kabul etti.   ABD Senatosu D?? ?li?kiler Komitesi Ba...

gündeminiz

Mike Pence, rahip Andrew Brunson'un serbest b?rak?lmamas? durumunda Türkiye'ye yapt?r?m uygulanaca??n? söyledi. Trump da "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, ...

gündeminiz

?talya'daki Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsünden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yapt?klar? gözlemlerde K?z?l Gezegen'in güney kutup dairesinin güneyi...

gündeminiz

Google'?n kurucu orta?? Larry Page'in sahibi oldu?u Kitty Hawk, ABD'nin Las Vegas kentinde uçan araba sürü?ü e?itimi için bir tesis kurdu. Uçan araba...

gündeminiz

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, 2019 savunma harcamalar? yasa tasar?s? üzerinde uzla?ma sa?lad?. Nihai versiyonda, ABD Savunma Bakanl???'n?n 90 gün içinde rapor haz?rlamas...

gündeminiz

  ABD, be? ülkenin Amerikan ürünlerine getirdi?i ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) ?ikayette bulundu....

gündeminiz

M?s?r'?n kuzeyinde yer alan ?skenderiye kentindeki bir in?aat çal??mas? s?ras?nda bulunan 30 tonluk lahitle ilgili sis perdesi çözüldü. M?s?r Tarihi Eserler Yü...