gündeminiz
Image
gündeminiz

“El hijyeninin azalması, hastane florasının değişmesine, hastane enfeksiyonlarının artmasına ve sorunlu yeni mikroorganizmaların ortaya çıkmasına neden oldu.” ...

gündeminiz

Genel Sağlık Sigortası’nın önceki yıl geliri 99.6 milyar lira, gideri de 78.6 milyar lira oldu.   Aradaki farkın 21 milyar lira olduğuna dikkat çek...

gündeminiz

Son günlerde birçok ilacın piyasada bulunamadığını söyleyen İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, "Başta kanser ilaçları olmak üzere çok ...

gündeminiz

Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, "ortada kanser hastalığı yok" sözlerine gelen tepkilere cevap verdi. Dizdar, açıklamalarının arkasında olduğunu söyledi. 

gündeminiz

  Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu, "Damacana su, paket su sağlıksız sudur. Kontrolsüzdür, içerisinde ne olduğunu...

gündeminiz

  Vatandaşın devlet kurumlarında duymaya alışık olduğu 'Bugün git yarın gel' lafı, bu sefer ameliyathaneye alınan bir hastaya söylendi. Ameliyathaneye ind...

gündeminiz

  Son bir ayda 144 ilacın piyasada bulunmaması tepki çekti. Piyasada bulunmayan ilaçların 30’u ise temel ilaç statüsünde yer alıyor.Türk...

gündeminiz

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia sağlık sistemi ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. İddiaya göre, devlet hastanesinden ameliyat olan bir hastadan malzeme parası olarak ...

gündeminiz

Yapılan bir bilimsel çalışma Alzheimer hastalığının proteininin insandan insana taşınabileceğini gösterdi. İşte detaylar;A+A- Londra Kolej Üniversites...

gündeminiz

Bu bilgiler çok işinize yarayabilir... Sağ yumruğunuzu sıktığınızda bakın beyniniz nasıl harekete geçiyor...  Uzmanların bu uyarısı sizi çok...

gündeminiz

Tedavi amacıyla hastaneye yatan tüm hastalar, hastane enfeksiyonu nedeniyle ölüm riski ile karşı karşıya kalıyor.     &nbs...

gündeminiz

Özel ?i?li Memorial Hastanesi’nde kanser hastas? 900 TL’lik ücreti ödeyemedi?i için tedavi edilmedi. Karde?i, “Para m? önemli insan hayat? m??” di...

gündeminiz

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer ald??? torba yasa geçen günlerde Resmi Gazete’de yay?mlanarak yürürlü?e girdi. Emine Kaplan -cumhuriyet ...

gündeminiz

Haydarpa?a Numune Onkoloji Bölümü’nde görev yapan 3 uzman doktor istifa edince, tedavileri devam eden hastalar ortada kald?. Haydarpa?a Numune E?itim ve ...

gündeminiz

Günümüzün en önemli sa?l?k sorunlar?ndan biri olarak gösterilen viral hepatitlere ba?l? sorunlar nedeniyle her y?l yakla??k 1 milyon 340 bin ki?i ya?am?n? kaybediyor. ...

gündeminiz

Sa?l?kta ?iddetin önüne geçebilmek için akl?na sadece güvenlik görevlisi say?s?n? artt?rmak gelen AKP, bundan sonra jandarmalar? da polislerle birlikte hastanelerd...

gündeminiz

Ankara Bilkent ve Mersin ?ehir Hastanelerini üstlenen CCN Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Murat Çeçen, "Devlet bize 25 y?l boyunca kira veriyor. Hastane bo? da olsa, dol...

gündeminiz

Hükümetin “kanser tedavisi ücretsiz” propagandas?n?n gerçe?i yans?tmad??? gündeme geldi. Kanser tedavisi ücretlerinin kar??lanmas? için kriterlere...

gündeminiz

Sa?l?kta ?iddete tepkiler devam ederken, Sa?l?k Bakan? sorunun ‘acillere polis karakolu’ kurularak çözülece?ini söyledi. TTB’den Dr. Mengüç: &Cce...

gündeminiz

?ktidar?n ‘ça? atlataca??z’ iddias? ile hayata geçirdi?i sa?l?kta dönü?üm program?yla ?iddet daha da artt?. Çöken sistemin faturas? sa?l?k &cced...