gündeminiz
Image
gündeminiz

Ba?bakan Binali YILDIRIM, çocuk ve yak?nlar?na Malta’da 4 ?irket kurdurmu?.  “Yerli Mal? Yurdun Mal?d?r”diyen Y?ld?r?m, Türk milletine veriyor talk?m?, kendisi yu...

gündeminiz

Ba?bakan Binali Y?ld?r?m, Erzincan’da önümüzdeki 3 y?l içerisinde ki?i ba?? milli gelirin 13 bin dolar olaca??n? söyledi. Say?n Ba?bakan, 15 y?l önce  AKP...

gündeminiz

Günün Sözü: !6 y?lda,  Ege’deki 19 Türk adas?n? Yunan’?n i?galine göz yumduk. Süleyman ?ahTürbesi’ni n yerine PKK’ya&n...

gündeminiz

2002 y?l?nda,  3 Y  ??sizlik, yoksulluk,  yolsuzluk bizim namusumuzdur diye  aç?k al?nla ç?kt?k yola… 16 y?lda, 9 milyon i?siz,  50 milyon vatanda?? ba...

gündeminiz

16 y?lda  Cumhuriyet tarihinin kamu kurumlar?n? satt?m. Yetmedi, 2001 y?l?ndaki iç ve d?? borcu 800milyar dolara ç?kard?m. Terör örgütlerinin beni aldatmas?na ra?m...