gündeminiz
Image

''

gündeminiz

Orhan Gencabay’?n aç?klamalar? üzerine MESAM yönetiminin ba??ndaki isim olan Arif Sa? yeni bir aç?klama yapt?. Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek ...

gündeminiz

?ark?c?, manken ve ?air Tu?ba Özay Suriye s?n?r?na gidip, orada görev yapan Mehmetçi?e moral verdi. Özay, ziyaretiyle ilgili foto?raflar? payla?t? ve ?öyle yazd?: ...

gündeminiz

Birçok dilde ?ark? söyleyen ?ark?c? Maral Ataman ikinci albüm için kollar? s?vad?. 12 parçal?k Yeraz ad?n? verdi?i ilk albümüyle dinleyicisiyle bulu?an Atam...

gündeminiz

TRT'nin haz?rlatt??? ve toplamda 15 milyon liradan fazla ödeme yapt??? iki çizgi filmi gösterime sokmad??? ortaya ç?kt?. Öte yandan Cumhurba?kan? Erdo?an'?n her...

gündeminiz

Ergenekon soru?turmas?nda ??çi Partisi'nden ele geçirilen belgede ?brahim Tatl?ses'in 1997 y?l?na kadar PKK'ya 1,5 milyon dolar para yard?m?nda bulundu?u ve yaral? ter&oum...

gündeminiz

Türkiye'den, Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) konser vermeye giden sanatç?lar KKTC Maliye Bakanl??? Gelir ve Vergi Dairesi'ne yakla??k 7 milyon TL'lik vergi ...

gündeminiz

En son Diyanet'le çat??malar?yla gündeme gelen Adnan Oktar ve kedicikleri bu kez de en gözde kedici?in bomba sözleriyle gündemde... 13 Kamuoyunda 'Adnan...

gündeminiz

Bahçeli yanda?? Yeliz Ye?ilmen ''MHP'nin oylar?n? ben art?rd?m'' dedi... Yeliz Ye?ilmen Posta gazetesine konu?tu ve MHP\\'nin Adana'da ...

gündeminiz

Bir süredir sa?l?k sorunlar?yla bo?u?an oyuncu Berna Laçin, sa?l?k kamp? için gitti?i Avusturya'da talihsiz bir olay ya?ad?.   Kampt...

gündeminiz

Orhan Gencebay geçti?imiz günlerde, 'Sanatç?lar?m?z?n ço?u aç benim ise tuzum kuru...' sözleriyle  gündeme gelmi?ti. Bu sözlere&nbs...

gündeminiz

Ünlü sanatç? Leman Sam, verdi?i bir röportajda özel hayat?yla ilgili çarp?c? aç?klamalarda bulundu. Sam, ortaokul y?llar?nda Y?lmaz Erdo?an'?n amcas?yla...

gündeminiz

  FEMEN aktivisti Vinogradova, Türkiye'deki kad?n politikalar?na tepki gösterdi.       ?deolojisine bak?lmaks...

gündeminiz

Yeni nesil oyuncular ?layda Ayd?n ve ?ilan Makal önceki gece Bebek’te objektiflere tak?ld?.     Ad? bir süre için ?ark?c? Murat Dalk?l...

gündeminiz

Seda Sayan'?n in?aat i?çilerine yönelik sözleri tepki çekti. ?n?aat ??çileri Sendikas? Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, Sayan'?n söz...

gündeminiz

Çakallarla Dans filmlerinden tan?d???m?z Fenerbahçeli yönetmen Murat ?eker’le çok konu?ulan filmi ‘Görevimiz Tatil’i konu?mak için bir araya ...

gündeminiz

Özge Ulusoy, Tolga Çevik’in program? “Tolgshow”a konuk oldu.   Programda Çevik’in “Bekar m?s?n?” sorusuna ünl&uu...

gündeminiz

Türk televizyonlar?ndaki dizi rekabeti kemikle?mi? senaryolar? olan yap?mlara bile etki etmeye ba?lad?. Entrika ve ihanet gibi kavramlar?n yer buldu?u aile dizisi Çocuklar Duymas?n'...

gündeminiz

  K?r?ehir’deki oyunlar?m?z sonras? dün Nev?ehir’e gittim .. Hac? Bekta? Veli Türbesi’ni ziyaret ettim .. Erenler Dergah?nda huzur vard? .. Hac? Bekta?i&r...

gündeminiz

 Kanal D’nin ve TRT’nin ve ilgiyle izlenen dizilerinin motosiklet tutkunu sanatç?lar? “Motorbike Fuar?’nda hayranlar?na “Sak?n h?z yapmay?n, kurallara uyun...

gündeminiz

"Öfke ve kin" duygusuna sahip olmak, ba????kl?k sistemini zay?flat?r. Ne?eli ve bolca gülen insanlar?n ise ba????kl?k sistemi daha güçlüdür. Gü...