gündeminiz
Image
gündeminiz

Elektrik Mühendisi Bayram EK?C? taraf?ndan 30-A?ustos-1997 tarihinde Kozyata??-?STANBUL’da kurulmu?tur. HB ELEKTR?K, bünyesinde amaçlar? yurtiçi ve yurtd???n...