gündeminiz
Image
gündeminiz

İstanbul’a 2015’te 305 kruvaziyer gemisi 100 bin 734 turist getirirken Ocak-Kasım 2018’de tek bir gemi bile gelmedi. Turizmciler 2021’e kadar umutsuz.   &nb...

gündeminiz

Gitmedi?iniz, görmedi?iniz e?siz tabiat güzelliklerini  ya?amadan bilemezsiniz.  Burdur'un Ye?ilova ilçesinde yer alan bir yeryüzü cenneti Salda Göl&uu...

gündeminiz

20-24 Nisan tarihleri aras?nda Bo?aziçi Gezginler Toplulu?unun gezginleri olarak grup ba?kan? Prof. Dr. Övgün hocam?z?n liderli?inde son u?rak yerlerimizden E?irdir’e geldik....

gündeminiz

Tesettür otellerinin ard?ndan ?imdi de ‘’Muhafazakar Gemi’’ turizmi ba?l?yor. Bir turizm ?irketi, Yunan adalar?na tur düzenliyor.  ...

gündeminiz

  TÜ?K'in 2014 ve 2016 y?l? ara?t?rmalar?na göre Türkiye'nin en mutlu ve ya?am memnuniyeti en yüksek ili olan Sinop'u 2017'de 1 milyon ki?...

gündeminiz

Turizme son on y?l?n en kötü dönemi olan 2016 y?l?n?n izleri 2017’ye de ta??nd?. 2017 y?l?nda kruvaziyer turizmi yüzde 51 darald?     ...

gündeminiz

Ünlü astrolog Yasemin Boran, turizmin ve turizmcilerin y?ld?z haritas?na bakt?. Boran’a göre turizmde bu y?l yenilik yapmak ?art. Yönetmelikler, kararlar, planlar ve proje...

gündeminiz

Rusya D??i?leri Bakanl??? Kriz Merkezi Ba?kan? Vladimir Tarabrin, Rus turistlerin en çok Tayland, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Hindistan’da tatil s?ras?nda sorunla...

gündeminiz

Be?i Avrupa’dan (Air France, Iberia, Swiss, Alitalia, Austrian) ve ikisi Amerika’dan (Air Canada, Delta) yedi ‘bayrak ta??y?c?’ havayolu son bir y?lda ?stanbul uçu?la...

gündeminiz

  AB ülkelerinde 100 Euro kar??l??? sat?n al?nan mal ve hizmet sepeti Türkiye’de yaln?zca 52 Euro kar??l??? TL ile sat?n al?nabiliyor. Bu durum Türkiye'yi pa...

gündeminiz

Kont Drakula'n?n Satosunda bile çam a?ac? süslemesi var.  ...

gündeminiz

Gençlik ve Spor Bakanl???, kendisine ait olan ve i?letmesini Türkiye Kayak Federasyonu'nun yapt??? Ilgaz Da?? Milli Park?'nda yer alan tesis için 'toprak kaym...