gündeminiz
Image
gündeminiz

  Yeni ile eski  deprem haritalar bilimsel gerçeklere göre tutars?zd?r.Türkiye deprem Bölgelendirme haritas? eksikli olup, gerekeni sa?layacak do?rulukta bir harita ...

gündeminiz

Kiev’e ula?ma için iki yol var; 1. Uçak, 2. Araçla Uçak olarak THY, Pegasus, Ukrayna Hava Yollar? buraya uçuyor. ?ki tane uçu? alan? var. B...

gündeminiz

- ?yi günler. - Size de - Ben bir bildiriciyim, Türkiye’den. Sizi tan?yabilir miyim? - Mariia Chernkbrovkina. Odessa do?umluyum, 24 ya??nday?m, be? y?ld?r da Kiev&rsqu...

gündeminiz

Uyu?turucu ile mücadele ilk önce askeri birliklerinin bulundu?u bölgelerden ba?lamal?d?r. Her uyu?turucu içici torbac? olmaya adayd?r. Acemi birliklerinde rütbeli askerle...

gündeminiz

  Çocuklar? uyu?turucu ba??ml?s? aileler konu?du:”Türkiye’nin en büyük sorunu uyu?turucudur. Uyu?turucu baronlar? terör örgütüd&...

gündeminiz

"Uyu?turucu ba??ml?s? gençler, uyu?turucu baronlar?n?n kollar?nda can çeki?iyor. Hükümet uyu?turucu sat?c?lar?n? “kol ve bacaklar?n? k?rmakla “tehdit ederke...

gündeminiz

  Aralar?nda, dünyan?n çe?itli ülkelerine ithalat, ihracat yapan,   Türkiye’nin çe?itli bölgelerinde faaliyet gösteren Sinoplu&...