gündeminiz
Image
gündeminiz

Yunanistan’?n Ege’de  i?gal etti?i, askeri üs kurdu?u 18 Türk  adas? soru önergesine Abdullah Gül’den  2004 y?l?ndan bu tarafa cevap bekliyor.

gündeminiz

Siyonist Yahudiler: Türkiye’deki 72 tarikat? biz kurduk! Barzani a?ireti, Osmanl? Türkiye’sinin parçalanmas?ndan sonra Cumhuriyet Türkiy...

gündeminiz

Nen 2023, ne olacak 2023’de diyorum, “Lozan antla?mas? son bulacak” diyor Bunu nereden ç?kard?n diyorum, “Maddeler içinde ya...

gündeminiz

Adnan Menderes’in ayaklar?n?n alt?ndaki iskemleyi çeken ki?i bak?n kim mi ?Adnan Menderes’in de içinde bulundu?u THY uça??, Londra’da ini?e g...

gündeminiz

Adnan Menderes’in ayaklar?n?n alt?ndaki iskemleyi çeken ki?i bak?n kimmi?!  

gündeminiz

AKPli vekilden ?ok sözler,TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu’nda konu?an AKP’li ?hsan ?ener, insan?n kan?n? donduran aç?klamalar yapt?. AKP eski Ordu Milletvekili...

gündeminiz

CHP ?stanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapt??? konu?mada iktidar?n betona tapma sevdas?n? vurgulad? ve...

gündeminiz

Eski Milli Savunma Bakanl??? Genel Sekreteri Albay Ümit Yal?m, Yunanistan’?n Ege Denizi’nde Türkiye’ye ait 16 ada ve 1 kayal??a el koydu?unu savundu.&nb...

gündeminiz

AKP kurucular?ndan Dengir Mir Mehmet F?rat; ‘Poliste te?kilat kurduk, ba??na Gülen’i koyduk’ AKP’liler Danimarka kanal?nda itiraf ett...

gündeminiz

 AKP'liler aras?nda hiç akl?n?za gelmeyeyecek ki?iler ya bedelli olarak nizamiyeden içeriye giri? yapm?? ya da çürük raporu alarak vatani görevini yapma...

gündeminiz

AKP'nin en üst karar organ? Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan O?an, "15 Temmuz'da bu halk bir devrim yapt?. Vesayet sistemini bitirdi. ?imdi yeni bi...

gündeminiz

Ad?: Sadi Güven. AKP’nin silah?örü Cem Küçük’ün bile FETÖ’cü dedi?i Yüksek Seçim Kurulu Ba?kan?. Anlat?lan...

gündeminiz

Deniz Feneri, Gemicikler, gizli tan?klar, Ayakkab? kutular?, para sayma makinalar?, havuz paralar?, M?T TIR’lar?, I?ID, El Nusra, El Kaide, Yasin Elkad?, Libya’ya ta??nan 100 milyon dol...