gündeminiz
Image
gündeminiz

Abdullah A?ar, ?ran'da test edilen k?r?lganl?k ba?ka dinamiklerin devreye girmesiyle bütün co?rafyaya yay?labilece?i hatta ?ran'dan sonra s?ran?n Türkiye'de olabilece?i d...

gündeminiz

15  y?ld?r Kandil’e gidip oturamayan, teröristleri Habur’da davul zurna ile kar??layan, terörist ba?? Öcalan’a say?n,Dolmabahçe’de, Oslo’da ...

gündeminiz

D??i?leri Bakanl???, ABD'ye yaz?l? nota verip Reza Zarrab hakk?nda bilgi istedi...   D??i?leri Bakanl???, ABD'ye yaz?l? nota verip Reza Zarrab hakk?nda bilgi istedi...

gündeminiz

Yollar, köprüler, hastaneler, hava  alanlar?, enerji santralleri, barajlar’dan sonra YAP-??LET- DEVLET? SOY projelerine,   Devlet , y?ll?k 100 bin yerli otomobil &nbs...

gündeminiz

16 y?ld?r her genel ve yerel seçim öncesi, sözde yerli uçak,  Bor madeni ile çal??acak otomobil  yap?yor. Ayr?ca,  yerli otomobil yeni de?il ki?  ...

gündeminiz

YAP-??LET-DEVRET SOYGUNU Vaad edilen günlük araç say?s?                Gerçekle?en g&uum...