gündeminiz
Image
gündem

T?rkiye'yi sarsan isyan: Hakim olmu? ama adam olamam??!

gündeminiz


Soma facias?nda e?i Ali Kavas’? kaybeden Gülten Kavas duru?ma sonras?nda mahkeme heyetine feryat etti.
Manisa'n?n Soma ilçesinde 301 madencinin ya?am?n? yitirdi?i faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 san???n yarg?land??? Akhisar A??r Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar? bugün aç?klad?.

Soma Kömürleri A.?. Holding Ba?kan? Alp Gürkan ve birçok sorumlu hakk?nda beraat karar? verilmesi, baz? isimler hakk?nda da verilen cezalar, hayat?n? kaybetmi? madenci yak?nlar?n? isyan ettirdi.

Soma facias?nda e?i Ali Kavas’? kaybeden Gülten Kavas duru?ma sonras?nda mahkeme heyetine feryat etti. Gülten Kavas mahkeme heyetine ?öyle feryat etti:

“4 seneden beri yeter. Benim çocu?um babas?n?n foto?raf?na bakarak ‘sana dondurma alay?m m?’ diyor. Okumu? hakim olmu? ama adam olamam??, baba olamam??, evlat yeti?tirmemi? anas?. 301’in evlad? vard?, anas? vard?, e?i vard?. 301 ki?i 15 sene miydi? Neye bak?yorsun neye gülüyorsun. Allah belan? versin sizin. Siz de babas?n?z. Evlatlar?n?z doymas?n size bizim evlatlar?m?z gibi. Ölsem de bu davan?n pe?indeyim ç?kmayaca??m. ?nsan haklar? mahkemesine gidece?im. ?ki çocu?umun, yetimimin hakk?n? arayaca??m. Adalet huzurunda Allah’?n huzurunda gülün de göreyim ben sizi. Nas?l can vereceksiniz. O topra?a siz girmeyecek misiniz?

Kapatby ReklamStore
Facin?n 4 y?l?nda mahkeme ?u kararlar? verdi:

Soma Kömür ??letmeleri A.?. Yönetim Kurulu Ba?kan? Can Gürkan: Taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 y?l hapis. Tutuklulu?a devam.

Genel Müdür Ramazan Do?ru: Taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 y?l hapis. Artt?r?mla toplamda 22 y?l 6 ay hapis. Tutuklulu?a devam.

??letme Müdürü Ak?n Çelik: Taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 y?l hapis. Artt?r?mla 22 y?l 6 ay olan hapis cezas? iyi hal indirmiyle 18 y?l 9 ay oldu. Tutuklulu?a devam.

?smail Do?ru: Taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 y?l hapis. Artt?r?mla 22 y?l 6 ay hapis cezas? ve tutuklulu?a devam.

Ertan Ersoy: Taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 y?l hapis. Artt?r?mla 22 y?l 6 ay hpis cezas? indirimle 18 y?l 9 ay oldu ve tutuklulu?a devam.

Teknik müdür ?smail Adal?: Taksirle öldürme suçundan 22 y?l 6 ay hapis cezas? verilerek tutukluluk halinin devam?na karar verildi.

Mehmet Ali Günay Çelik'e 13 y?l hapis, iyi hal indirimi ile 11 y?l 8 ay hapis cezas? verildi.

Yasin Kurnaz, Hilmi Kaz?k, Haluk Evinç, Hilmi Karakoç, Hüseyin, Mehmet Erez ve Fuat Ünal Ayd?n 10 y?l hapis iyi hal indirimi ile 8 y?l 4 ay hapis cezas? verildi.

Murat Bodur'a iyi hal indirimi de uygulanarak 6 y?l 3 ay hapis cezas? verildi.

0 Yorum