gündeminiz
Image
gündem

Cumhurba?kan? adaylar?na ka? lira ba??? yap?ld?! ?sim isim liste...

gündeminiz

24 Haziran seçimleri için cumhurba?kan? adaylar?na vatanda?lar taraf?ndan yap?lan ba??? rakamlar? belli oldu. Muharrem ?nce için 143 bin ki?i 25.8 milyon lira ba???larken, Meral Ak?ener için 17 bin ki?i 5.4 milyon lira ba???lad?. Temel Karamollao?lu için 2 bin 543 ki?i 805 bin lira ba???larken, Selahattin Demirta? için 3 bin ki?i 489 bin lira ba??? yapt?. Do?u Perinçek ise bine yak?n ki?iden 300 bin lira ba??? ald?. 

MUHARREM ?NCE 25.8 M?LYON L?RA... Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an hariç tutuldu?unda en çok ba???? 25.8 milyon lira ile CHP'nin aday? Muharrem ?nce toplad?. 143 bin ki?inin ba???ta bulundu?u ?nce, bu tutarla, bir önceki seçimde CHP ve MHP'nin ortak aday? Ekmeleddin ?hsano?lu'nun toplad??? 8.5 milyon liral?k ba??? toplam?n? 3'e katlad?. 

MERAL AK?ENER: 5.4 M?LYON L?RA...  ?Y? Parti'nin cumhurba?kan? aday? Meral Ak?ener'e ise yakla??k 17 bin ki?i 5.4 milyon liral?k ba???ta bulundu. ?nce'den sonra en çok ba???? Ak?ener ald?.

 TEMEL KARAMOLLAO?LU: 805 B?N L?RA... Saadet Partisi'nin aday? Temel Karamollao?lu için 805 bin lira ba???land?. Karamollao?lu'na ba??? yapan ki?i say?s? 2543 oldu.  SELAHATT?N DEM?RTA?: 489 B?N L?RA... 
2014'teki cumhurba?kanl??? seçiminde de aday olan ve cezaevinde tutuklu bulundu?u için s?n?rl? bir kampanya dönemi geçiren HDP'nin aday? Selahattin Demirta?'a 3 bin ki?i toplamda 489 bin lira ba??? yapt?. 


Demirta?, 2014'te bu rakam 1.2 milyon lirayd?. DO?U PER?NÇEK: 300 B?N L?RA... Vatan Partisi'nden aday gösterilen Do?u Perinçek'e ise bine yak?n vatanda? yard?m yapt?. Perinçek'e yap?lan toplam ba??? tutar? 300 bin liray? buldu. 


HARCANMAYAN BA?I? HAZ?NE'YE G?DECEK... Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilgili karar? uyar?nca adaylar, adayl???n kesinle?mesinden seçim sonuçlar?n?n kesinle?mesine kadar geçen dönemde ba??? alabildi. Söz konusu sürede, ba??? ve yard?mlar ile yap?lan harcamalar YSK taraf?ndan tasdik edilen listelere kaydedildi. Ba??? tutarlar? YSK taraf?ndan 14 A?ustos'a kadar kamuoyuyla payla??lacak. Ba??? ve yard?mlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) a?an miktar ile harcanmayan k?s?m ise Hazineye intikal ettirilecek. yuzdeyuzhaber 

0 Yorum