gündeminiz
Image
gündem

Jet Fad?l?dan 15 Temmuz vurgulu tatil reklam?

gündeminiz


Hükümete yak?n Sabah gazetesinde ‘Jet Fad?l’ olarak bilinen Fad?l Akgündüz’ün sahibi oldu?u projenin reklam? yay?mland?. Yay?mlanan reklamda “15 Temmuz demokrasi zaferi ?erefine Caprice’ten 3 y?l tatil alana, 15 y?l tatil hediye" ifadelerine yer verildi.

Serkan Talan / Yeniça?

Hükümete yak?nl??? ile bilinen Sabah gazetesinde bugün yay?mlanan bir reklam dikkat çekti.‘Jet Fad?l’ olarak bilinen i? adam? Fad?l Akgündüz’ün tart??ma yaratan projesi Caprice Deluxe reklam? birinci sayfada sürman?etten verilirken, içeride tam sayfa yay?mland?.

Reklamdaki en dikkat çekici unsur ise yap?lan kampanyan?n 15 Temmuz darbe giri?iminin y?l dönümü ‘?erefine’ gerçekle?mi? olmas?yd?. Yay?mlanan reklamda, ’15 Temmuz demokrasi zaferi ?erefine’ hediye tatil verilece?i belirtildi.Reklamda, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ?eferfine Caprice’ten 3 y?l tatil alana, 15 y?l tatil hediye” ifadeleri kullan?ld?.

Jet Fad?l olarak bilinen i? adam? Fad?l Akgündüz'e ait ?slami konseptteki 4 y?ld?zl? Caprice Thermal Palace Oteli’ne daha önce haciz gelmi? ve otele ait birçok malzemeye el konulmu?tu.?stanbul Bayrampa?a’da Capricegold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk sat??? yapt??? ki?ilerden para toplad??? halde projeleri tamamlamad??? gerekçesi ile 21 Aral?k 2015’te tutuklanan ve hakk?nda 2 bin 442 y?l hapis cezas? istenen “Jet Fad?l” lakapl? Fad?l Akgündüz, 28 Mart 2017’de tahliye edilmi?ti. Ceza davas?ndan tahliye edilen Jet Fad?l hakk?nda bir yandan da “alacak davalar?” sürüyor. 
Kaynak Yeniça?: Jet Fad?l’dan 15 Temmuz vurgulu tatil reklam? 

0 Yorum