gündeminiz
Image
ekonomi

Darphane?nin ??eyrek? bas?m? y?l?n ilk yar?s?nda azald?

gündeminiz

Alt?n fiyatlar?n?n yükselmesiyle birlikte dü?ün sezonlar?nda vatanda?lar çeyrek alt?n yerine gram alt?n takmaya ba?lad?. Y?l?n ilk yar?s?nda Darphane'nin çeyrek alt?n üretim adedi, 2017'nin ayn? dönemine göre yüzde 36 azald?. Gram alt?n üretimi ise yüzde 45 artt?.
Darphane’nin ‘çeyrek’ bas?m? y?l?n ilk yar?s?nda azald?
Darphane’nin alt?n üretimi, y?l?n ilk yar?s?nda geçen y?l?n ayn? dönemine göre yakla??k yüzde 22 azalarak 19,9 tona gerilerken, çeyrek alt?n üretimi de yüzde 36 dü?ü? gösterdi. Gram alt?n  üretimi ise yüzde 45 oran?nda bir art?? gösterdi.  Nadir Metal Rafineri’den sozcu.com.tr’ye yap?lan aç?klamaya göre; “Gram alt?n üretiminde toplam yüzde 45 oran?nda bir art?? var. ” ifadeleri kullan?ld?.

‘ÇEYREK’ TAKMAK LÜKS OLDU
Çeyrek bas?m?n?n azalmas?n? artan alt?n fiyat?na ba?layan Kapal? Çar??’da y?llard?r kuyumculuk sektöründe olan Yusuf Atalay, ” Normal ?artlarda ?u an dü?ün sezonu aç?ld?. Eskiden olsayd? çeyrek dayanmazd? ancak fiyatlar böyle oldu?undan vatanda?lar gram alt?na yöneliyor. Dü?ünlerde çeyrek takmak art?k lüks oldu.” ifadelerini kulland?.

Daha önce dü?ün sezonlar?nda yak?n akrabalar gelin ve damada saklamalar? için alt?n takard?. Uzak akrabalar ise para takard?. Ancak ?u an durum de?i?ti. Yak?n akrabalarda para tak?yor.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaas? Genel Müdürlü?ü’nden derledi?i bilgilere göre, bu y?l rekor üstüne rekor k?ran gram alt?n, ilk 6 ayda yat?r?mc?s?na yüzde 16 kazanç sa?lad?.

Haziran ay?ndaki alt?n üretiminin geçen y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 55 azalarak 3,3 tona gerilemesi, 6 ayl?k toplam dü?ü?te etkili oldu. Böylece, y?l?n ilk yar?s?nda toplamda 19,9 tonluk alt?n üretimi gerçekle?tirilmi? oldu. Haziran 2017 ise 8,9 tonluk üretimle geçen y?l alt?n üretiminin en yüksek oldu?u 3. ay olarak kay?tlara geçmi?ti.

YÜZDE 36 AZALDI
Darphane’de y?l?n ilk 6 ay?nda, 2017’nin ayn? dönemine göre yüzde 36 azal??la 3 milyon 244 bin 185 adetlik çeyrek alt?n üretimi gerçekle?tirildi. Söz konusu dü?ü?te, geçen ay çeyrek alt?n üretiminin Haziran 2017’ye göre yakla??k yüzde 51 azal??la 600 bin 415 adede gerilemesi etkili oldu. Geçen y?l?n haziran ay?nda ise 1 milyon 229 bin 470 adet çeyrek alt?n üretilmi?ti.


Bu y?l?n ilk 6 ay?nda yakla??k 13,5 ton ziynet, 6,4 ton sikke (meskük) ve 1,06 kilogram da Darphane alt?n? üretimi gerçekle?tirildi. Geçen y?l?n ocak-haziran dönemine göre 2018’in ilk 6 ay?nda Darphane’nin alt?n üretimi, yakla??k yüzde 22 azalarak 19,9 tona geriledi.

Y?l?n ilk 6 ay?nda üretilen ziynet alt?n?n 3 milyon 155 bin 530 adedi “çeyreklik”, 595 bin 665’i “yar?ml?k”, 665 bin 244’ü “birlik”, 66 bin 402’si “ikibuçukluk”, bin 643’ü “be?lik” olarak kay?tlara geçti. Sikkenin ise 88 bin 655’i “çeyreklik”, 16 bin 390’? “yar?ml?k”, 804 bin 600’ü “birlik”, bin 140’? “ikibuçukluk”, 10 bin 830’u da “be?lik” oldu.

Alt?n fiyatlar?ndaki yükseli? nedeniyle çeyrek alt?n bile almayan vatanda?lar, 0.50 grama yöneldi. Kuyumcular, 0.50 gram alt?n?n çeyrek alt?ndan ay?rt edilememesi nedeniyle dü?ünden sonra satmaya gelen vatanda?lar?n hayal k?r?kl???na u?rad???n? belirtti.

AA- SOZCU.COM.TR

0 Yorum