gündeminiz
Image
gündem

Sadettin Tantan?tan Adnan Oktar yorumu: Halk da destek vermeli

gündeminiz

?çi?leri Bakan? oldu?u dönemde, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon talimat? veren ve Oktar için "En az Apo (Abdullah Öcalan) kadar tehlikeli" diyen Sadettin Tandan, yap?lan son operasyonu de?erlendirdi. Tantan "Bu tip zararl? kurumlar yüzünden gençler ülkeye hizmetten uzakla?t?r?l?p sap?kça i?lere yönlendiriliyor. Ülkenin hali ortada..." diye konu?tu.

Sözcü ?stanbul
DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurdu?u 57.Türkiye Hükümeti’nin ?çi?leri Bakan? Sadettin Tantan bugün sabah saatlerinde Adnan Oktar ve ekibine kar?? gerçekle?tirilen operasyon ile ilgili konu?tu.

2000 y?l?nda Adnan Oktar ve ekibine yap?lan en kapsaml? operasyonu yöneten dönemin ?çi?leri Bakan? Sadettin Tantan, bugün sabah saatlerinde gerçekle?tirilen operasyon için “?stanbul Emniyeti’ni tebrik ediyorum. Son derece ba?ar?l? bir operasyon. Halk?n da bu operasyona destek vermesi gerekir” dedi.

Ülkedeki nitelikli gençlerin cemaate kat?lmas?n? en büyük tehlike olarak gören Tantan, “Bu tip zararl? kurumlar yüzünden gençler ülkeye hizmetten uzakla?t?r?l?p sap?kça i?lere yönlendiriliyor. Ülkenin hali ortada…” ifadelerini kulland?.

AD?L SERCAN SAÇAN: 19 YIL SONRA HAKLI OLDU?UMUZ ORTAYA ÇIKTI
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 1999 y?l?nda düzenlenen operasyonun ba??nda bulunan dönemin ?stanbul Organize Suçlar ?ube Müdürü  Adil Serdar Saçan da bugün düzenlenen operasyona ili?kin çarp?c? de?erlendirmelerde bulundu. “19 y?l sonra bu konuda hakl? oldu?umuz bir kez daha ortaya ç?kt?” diyen Saçan, “Bugün yap?lan çok yerinde ve do?ru bir operasyon. Böyle bir örgütün gerçekten var oldu?una inan?yorum. Polis iyi bir i? yapt? ve arkada?lar? tebrik ediyorum. Toplumda hem dini hem insani aç?dan çok tehlikeli bir örgütün üzerine gidiyorlar” ifadelerini kulland?.

 

0 Yorum