gündeminiz
Image
gündem

Adnan Hocac?lar? 19 y?l ?nce g?zalt?na alan Adil Serdar Sa?an yeni operasyona ne dedi

gündeminiz

Operasyona yönelik dikkat çeken aç?klama Adnan Oktar grubuna 1999 y?l?nda operasyon yapan eski Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürü Adil Serdar Saçan’dan geldi.


Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha kar?? dev operasyon düzenlendi. Suçlamalar aras?nda “organize suç örgütü kurmak”, “uluslararas? ajanl?k” ve “küçük çocuklara taciz” yer al?yor. Hava destekli büyük operasyonda çok say?da gözalt? var.

Operasyona yönelik dikkat çeken aç?klama, Adnan Oktar grubuna 1999 y?l?nda operasyon yapan eski Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürü Adil Serdar Saçan’dan geldi.

Adil Serdar Saçan’?n 19 y?l önce yapt??? operasyonun ard?ndan, operasyon s?ras?nda gözalt?na al?nanlara i?kence yap?ld??? iddias?yla Saçan ve ekibi hakk?nda dava aç?lm??t?.

Adil Serdar Saçan, Twitter’dan payla?t??? mesaj?nda bugünkü operasyonu “Bizimle y?llarca u?ra?an FETÖ’den sonra Adnan Hoca ve suç örgütü de belas?n? buldu. Ee ne demi?ler ‘sen do?ru ol e?ri belas?n? bulur” diye de?erlendirdi.

 


 
Odatv.com

0 Yorum