gündeminiz
Image
ekonomi

Borsada sert d????

gündeminiz

Dün borsada ya?anan kay?plar bugün de devam ediyor. Endeks 993 puan dü?ü?le güne ba?lad?. Dolar/TL cari aç?k verisi sonras? 4.75'in üzerine ç?kt?.

Sozcu.com.tr
Yeni ekonomi yönetimi aç?kland?ktan sonra Borsa ?stanbul’da dün i?lem hacmi 11.6 milyar TL ile tarihin en yüksek seviyelerinden birine ç?kt?.Endeks yüzde 3 de?er kaybederek 96 bin seviyesinin alt?na indi. Bu sabah BIST 100 endeksi 993 puan dü?ü?le 95 bin 281 seviyesine geriledi. Borsan?n lokomotif hisselerinden Garanti Bankas?’ndaki kay?plar dün yüzde 8’i a?m??t?, Garanti’deki kay?plar bugün yüzde 3’ün üzerinde.

Borsa ?stanbul 100'ün dünkü seyri.
 

Dün Frankfurt Borsas? DAX yüzde 0.53, Paris borsas? CAC yüzde 0.67, Londra Borsas? FTSE ise yüzde 0.05 yükselmi?ti.

SABAH GAZETES? YAZARI BORSA ?Ç?N MEHMET ??M?EK’? ?MA ETT?
Hükümete yak?n Sabah Gazetesi’nin yazar? Dilek Güngör bugünkü kö?e yaz?s?nda borsadaki sat??larda Mehmet ?im?ek’in oldu?unu ima etti. Güngör yaz?s?nda ?u ifadeleri kulland?: Dün ya?anan sat??lar?n arkas?nda kim ya da kimler var? Merak edip bakt?m. Borsada en çok sat??? yat?r?m bankas? Merrill Lynch yapm??.

Elbette banka birilerinin portföyünü sat?yor. Onu biliyoruz da borsan?n lokomotif ka??d?nda bu i?lemlerin yap?lmas?na ne diyelim? Malum, Garanti borsan?n lokomotif hisselerinden… O hissede yap?lan i?lemler borsan?n tamam?n? etkiliyor. Bu arada ?eytan?n avukatl???n? yapt???m? sanmay?n. Fakat Merrill Lynch’in Mehmet ?im?ek’in eski çal??t??? yer olmas? acaba sadece bir tesadüf mü?

0 Yorum