gündeminiz
Image
dış haberler

A??k?a tehdit ediyorlar? Yunanistan, T?rkiye?yi NATO?ya ?ikayet edecekmi?

gündeminiz

Yunan bas?n? skandal bir geli?meyi okuyucular?na duyurdu. FETÖ'cü firari askerleri Türkiye'nin talebine ra?men iade etmeyen ve üstüne s???nma talebini onaylayan Yunanistan'?n, Türkiye s?n?r?n? geçen 2 Yunan askeri için NATO'da kulis yapaca?? ortaya ç?kt?.

Sozcu.com.tr
Aç?kça tehdit ediyorlar… Yunanistan, Türkiye’yi NATO’ya ?ikayet edecekmi?
Yunanistan’?n çok satan gazetelerinden Kathimerini’nin ?ngilizce edisyonu, Yunan ba?bakan Alexis Çipras’?n bu hafta Brüksel’de gerçekle?en NATO Zirvesi’nde Türkiye’yi di?er üye ülkelere ?ikayet edece?ini duyurdu.

Yunan hükümetinin sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos taraf?ndan yap?lan aç?klamada, “Bu konu ba?bakan?m?z taraf?ndan bütün aç?klamalar?nda ve görü?melerinde gündeme gelecektir. Bu sayede askerlerin serbest b?rak?lmas? için maksimum bask? yarat?lacakt?r” dedi.

1 Mart’ta Yunan askerler Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis s?n?r? geçerek Türkiye’ye girmi? ve gözalt?na al?nm??t?.

0 Yorum