gündeminiz
Image
Tarihe not

Prof. Dr. ?lber ORTAYLI: Bunlar cahil de?il, bilin?li hain, her ?eyin fark?ndalar.

gündeminiz

Nen 2023, ne olacak 2023’de diyorum, “Lozan antla?mas? son bulacak” diyor

Bunu nereden ç?kard?n diyorum, “Maddeler içinde yaz?yor” diyor

Kaç?nc? madde bu yaz?yor diyorum, “Dur bi bakim diyor…

Akabinde bulamay?nca “Lozan’da ki gizli maddeler de bu yaz?yor” diyor.

Lozan’da gizli madde oldu?unu nereden biliyorsun diyorum, Kadir M?s?rl?o?lu hocam?zdan” diyor

1991’de Ruh ve Sinir hastal??? hastanesinden, cezai ehliyeti  yoktur raporu alan hoca de?il mi o diyorum, bu sefer de”Kemalistlerden kurtulman?n ba?ka bir yolu mu vard?” diyor

Arkada?lar, bunlar cahil de?il, bilinçli hain, her ?eyin fark?ndalar. 

sosyalmedya

0 Yorum