gündeminiz
Image
Sağlık

O ila?lar toplat?l?yor!

gündeminiz

Avrupa kanserojen ihtiva edebilece?i gerekçesiyle Çin yap?m? ‘valsartan’ etken maddesi içeren tansiyon ve kalp ilaçlar?n? geri ça??r?yor.Avrupa T?p Ajans?’ndan yap?lan aç?klamada Çin’in Linhai bölgesinde Zhejiang Huahai ilaç ?irketi taraf?ndan üretilen ‘valsartan’da kanserojen olabilecek kirlilik tespit edildi?i bu nedenle toplatma karar? al?nd??? belirtildi.Vaspartan birçok tansiyon ve kalp ilac?nda kullan?lan bir etken madde.
TÜRK?YE DE ALARMDA
Avrupa’dan sonra Türkiye de alarma geçti. Sa?l?k Bakanl???, ülkede, bu üretim tesislerinde üretilmi? tansiyon ve kalp ilac? olup olmad???n? ara?t?rmaya ba?lad?.?laç bulunmas? durumunda Bakanl?k gerekli i?lemleri ba?latacak. 
Kaynak Yeniça?: O ilaçlar toplat?l?yor! 

0 Yorum