gündeminiz
Image
Spor

Trib?nde kap??t?lar

gündeminiz

Kombine sat???nda Galatasaray Fenerbahçe rekabeti var. Fenerbahçe taraftar? yeni ba?kan Ali Koç'un ça?r?s?na olumlu cevap verdi ve 200 ila 10 bin 150 TL aras?nda de?i?en fiyatlara sahip kombinelere hücum etti.

Bir önceki sezon 5 Temmuz 2017 tarihine kadar 2300 kombine bileti satan sar? lacivertli kulüp, yeni sezon öncesinde ise dün itibar?yla 33 bine ula?t?. 2015-16 sezonunda 38 bin kombine sat??? gerçekle?tiren Fenerbahçe , bu rakama k?sa sürede yakla?t?.

Fenerbahçe, sat?? say?s?nda 31 May?s'ta kombinelerini piyasaya süren ezeli rakibi, son ?ampiyon Galatasaray '? geride b?rakt?. Sar?-k?rm?z?l?larda an itibar?yla 29 bin kombine al?c? buldu.

Cimbom'da bu de?er geçti?imiz sezonun tamam?nda 34 bin 200 olarak gerçekle?mi?ti. Fenerbahçe 'de Passolig kart sat??lar? da yönetim de?i?ikli?i sonras? art?? gösterdi. Haziran ay?n?n ilk haftas?nda 698 bin olan Passolig say?s?, 1 ayda 12 bin artarak 710 bine ç?kt?.

Genel kart sat?? say?s?nda Galatasaray 749 bin 841 ile liderlik koltu?unda oturuyor.

0 Yorum