gündeminiz
Image
Spor

Cumhurba?kanl??? Bisiklet Turu'nda etaplar belli oldu

gündeminiz

Geçen y?l ilk kez Dünya Turu takvimine giren Cumhurba?kanl??? Türkiye Bisiklet Turu'nun, 2018'deki etaplar? belli oldu.


Türkiye Bisiklet Federasyonu Ba?kan? Erol Küçükbak?rc?, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, 9-14 Ekim tarihlerinde 54'üncüsü düzenlenecek Cumhurba?kanl??? Türkiye Bisiklet Turu'nun güzergah?nda de?i?ikli?e gidildi?ini söyledi.

Küçükbak?rc?, Dünya Turu seviyesindeki yar???n start?n?n ilk kez Konya'dan verilece?ini aç?klad?.

Konya'n?n bisiklet sporundaki önemine i?aret eden Küçükbak?rc?, "Konya'n?n bisiklet sporuna hizmetleri saymakla bitmez. Türk Milli Tak?m?'na en çok bisikletçi yeti?tiren ?ehir. 485 kilometre bisiklet yoluna sahip. Konya, dünya'da New York'tan sonra en fazla bisiklet yoluna sahip ?ehir. Ayn? zamanda dünyan?n en iyi veledromunun yap?laca?? ?ehir. Cumhurba?kanl??? Türkiye Bisiklet Turu ilk kez Konya'dan start alacak." ifadelerini kulland?.

Küçükbak?rc?, etaplarda yap?lan ikinci önemli de?i?ikli?in de turun Bursa'dan geçmesi oldu?unu belirtti.

Turda dünyan?n en seçkin bisikletçilerinin yer ald???na dikkati çeken Küçükbak?rc?, "Türkiye tura yine milli tak?m ad? alt?nda kat?lacak." dedi.

Küçükbak?rc?, 6 etaptan olu?an 54. Cumhurba?kanl??? Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyonu için 20 Temmuz Cuma günü ihaleye ç?k?laca??n? kaydetti.

Türkiye'nin tan?t?m?na önemli katk? sunan turun organize ve koordine edilmesi i?inin aç?k usulle ihale edilece?ini dile getiren Küçükbak?rc?, "Söz konusu ihale akreditasyon, televizyon çekimi, prodüksiyon, konaklama, araç kiralama, ula??m, medya gibi organizasyona ili?kin mal ve hizmet al?mlar?n? içeriyor." diye konu?tu.

TUR 2018'in güzergah?

54. Cumhurba?kanl??? Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) etaplar? ?öyle:

1. etap: Konya-Konya

2. etap: Antalya-Fethiye

3. etap: Fethiye-Marmaris

4. etap: Marmaris-Selçuk (Meryem Ana)

5. etap: Selçuk-Manisa

6. etap: Bursa-?stanbul

0 Yorum