gündeminiz
Image
Sağlık

Do?an?n mucizesi, Burdur Salda G?l? ?amur Banyosu

gündeminiz

Salda Gölü Çamur Banyosu” ziyaretçilerine ?ifa ve güzellik da??t?yor. Çamur Banyosunun Faydalar? Saymakla Bitmiyor!
Cilt hastal???, sivilce, eklem a?r?lar?, sedef gibi problemleri olanlar bu çamurlarla ?ifa buluyorlar. Cildi yumu?atma, gözenekleri açma, selüloit ve çatlak tedavisi ve toparlama etkisi, antiseptik tesiri ile akne ve sivilceleri yok etme, k?r???kl?klar? giderme, si?illeri absorbe etme özellikleri bulundu?u biliniyor. Cilde sürülen çamur cildi gerdiriyor ve genç hissetmenizi sa?l?yor.

Bunun yan?nda kan dola??m?n? h?zland?r?r , kaslar? rahatlat?r , Antioksidan özelli?iyle hücreleri yenileyerek ya?lanma sürecini yava?lat?r, Cildi s?k?la?t?r?r, hormon dengeleyici etkileriyle kad?n hastal?klar?ndan meydana gelen a?r?lar?n? s?k?nt?lar?n? hafifletir, ve baz? kas ve kemik problemlerini giderir. Ayr?ca ba????kl?k sistemin güçlenmesini sa?lar ve stresi azalt?p depresyonu giderir.


Çamur banyosu yapacaklar?n dikkat etmesi  gerekenler
Salda Gölü’nde çamur banyosu yapacak olanlar için küçük bir hat?rlatmam?z olacak. Çamur banyosu yapaca??n?z çamur killi ve burna ho? gelmeyen bir kokusu olacakt?r. Yaln?z kil y?llar öncesinde ?ampuan yerine kullan?l?rd? ve yumu?am?? olan deriyi parlat?yor. ?çinde bir çok mineral bar?nd?ran ( kükürt, klorür, florür…  ilk dakikalarda koku veriyor.
Celil Cengiz ÇOLAK/GUNDEM?N?Z.COM

0 Yorum