gündeminiz
Image
Turizm

Burdur Salda G?l?, T?rkiye'nin Maldivleri

gündeminiz

Gitmedi?iniz, görmedi?iniz e?siz tabiat güzelliklerini  ya?amadan bilemezsiniz.  Burdur'un Ye?ilova ilçesinde yer alan bir yeryüzü cenneti Salda Gölü. 184 metreye varan derinli?i ile ülkemizin en derin ikinci gölü olma özelli?i ta??yor. 

Çevresi 44 km olan Salda Gölü'nün etraf?, birinci derece do?al sit alan? ilan edilmi?. Öyle bir manzaras? var ki, kendinizi birden Maldivler'de hissetmeniz olas?. 
Salda Gölü dünyan?n en temiz be?inci gölü olma özelli?ine sahip. 

Salda’n?n turkuaz sular? gördü?ümüz en güzel yaz rüyas?ndan daha güzeldi. Nas?l böyle bir yerin var oldu?undan bunca zaman bihabermi?iz? Turkuaz sular cam gibi berrak ve göz al?c?, kumlar alabildi?ine beyaz…

Salda Gölü'nde henüz otel mevcut de?il. Konaklama çad?rla yap?labiliyor. Di?er turistik bölgelere göre fiyatlar dövize endeksli olmad??? için  çok ucuz. Dövize endeksli de?il.  Dar gelirlilerin tatil yapabilece?i ülkemizin,  e?siz tabiat güzelli?i ile ülkemizin ender yerlerinden birisi. 

Celil Cengiz ÇOLAK/GUNDEM?N?Z.COM

0 Yorum