gündeminiz
Image
dış haberler

'Allah'a Hamdolsun D?nyay? ABD Y?netiyor'

gündeminiz

"Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyan?n iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyay? birlikte yönetiyorlar" ifadelerini kullanan Kabe imam? Sudeysi'ye Cezayirli bir Müslüman tepki göstererek "Amerika'n?n kölesi" dedi. 

? sviçre'nin Cenevre kentindeki bir camide konu?an Kabe imam? Abdurrahman Sudeysi, Suudi Arabistan ve Amerika'n?n dünyan?n güvenli?i ve istikrar? için öncülük ett?ini belirterek Suudi Arabistan Kral? ile ABD Ba?kan? Donald Trump'a dua etmeyi de ihmal etmedi. 
"EY AMER?KA'NIN KÖLES?" 
Bu sözlerin ard?ndan camiden ayr?lmaya haz?rlanan Sudeysi'ye, Cezayirli bir vatanda?, "Yemen'deki ve Katar'daki karde?lerimizi abluka alt?na al?rken nas?l olur da bize güvenden bahsedersiniz? Cezayir, M?s?r ve Türkiye'deki darbeleri nas?l desteklediniz? Ey saray?n alimleri, siz ahiret gününde bu duru?unuzdan sorumlu tutuklacaks?n?z. Bugün bize laf söyleme. Size itaat yok. Ey Amerika'n?n kölesi. Bizler özgürlük ve güvenli?i biliyoruz. Çünkü topraklar?m?z özgürlük ve güvenli?in topraklar?d?r." sözleriyle tepki gösterdi. yuzdeyuzhaber


yuzdeyuzhaber

0 Yorum