gündeminiz
Image
dış haberler

Times: Erdo?an se?im umutlar?n? patates fiyatlar?na ba?l?yor

gündeminiz

?ngiliz Times gazetesi 24 Haziran seçimleriyle ilgili 'Erdo?an seçim umutlar?n? patatesin fiyat?n?n frenlenmesine ba?l?yor' ba?l?kl? haberinde, artan g?da fiyatlar?n?n ve ekonominin genel durumunun Pazar günkü seçimlerde Cumhurba?kan? Erdo?an'?n ba?ar?s?na ve gücü elinde tutmaya devam etmesine olumsuz yönde etki edebilece?ini yazd?.

Kapatby ReklamStore
Haber, "Türkiye'nin iktidar partisi, hafta sonu yap?lacak olan b?çak s?rt?ndaki seçimlere yakla??rken, h?zla t?rmanan patates ve so?an fiyatlar?n? frenleme sözü verdi" sözleriyle ba?l?yor.

Haberde, Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekci'nin son günlerde fiyat? h?zla yükselen so?an ve patateste ithalata izin vereceklerine yönelik aç?klamas? da hat?rlat?l?yor.

Zeybekci, "Bu ürünlerin ithalat?na müsaade edece?iz. So?an ve patatesin Türkiye'ye girece?i miktar ve ülke belli. So?an, patates fiyat?nda spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade ?eklinde olmayacak, k?s?tl? miktarda bir paket ?eklinde olacak" diye konu?mu?tu.

Haberde, ?stanbul'da geçen ay 1 kilo so?an?n yüzde 200, 1 kilo patatesin ise yüzde 94 artt??? kaydediliyor.

Süt ürünlerinin fiyatlar?nda da ani bir yükseli? oldu?u kaydediliyor.

Metropoll: AKP ile MHP'nin oyu yüzde 46,2
Haberde, AKP'nin Meclis'te ço?unlu?u kaybedebilece?i belirtiliyor.

Cumhurba?kan? Erdo?an, AKP ile MHP'nin 300'den az koltuk almas? durumunda koalisyon dü?ünebileceklerini söyledi?i kaydedilen haberde, Erdo?an'?n bu ihtimali "çok, çok dü?ük" buldu?u da belirtiliyor.

Haber, "Ancak Times ile payla??lan kamuoyu anketleri, seçmenlerin sadece yüzde 46,2'sinin bu iki partiden birine oy vermeyi planlad???n? gösteriyor" deniyor.

Metropoll'ün anketine göre CHP'nin cumhurba?kan? aday? Muharrem ?nce'nin Erdo?an'? ikinci tura zorlayabilece?ini belirten haber, ?nce'nin ?u sözleriyle sonlan?yor:

"?lk kez so?an dolar? geçti. So?an kuru dolar kurunu geçmi?se yang?n var demektir."

0 Yorum