gündeminiz
Image
magazin

Metin Uca: Millet k?raathanesinin ilk i?sizi?

gündeminiz

Gazeteci ve yazar Metin Uca gündeme dair yapt??? politik esprilerle öne ç?k?yor.Yanl?? oldu?una inand??? ya da kendisini rahats?z eden konular? mizahi bir dille sosyal medya hesab?na ta??yan gazeteci-yazar Metin Uca yapt??? payla??mlara h?z kesmeden devam ediyor.


Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n seçim vaadi olan Millet K?raathaneleri hakk?nda esprili bir payla??m yapan Uca, ayn? zamanda Erdo?an’?n gençlerle bulu?tu?u ve teknoloji üzerine konu?tu?u davetten çarp?c? bir detay? takipçilerinin dikkatine sundu…

0 Yorum