gündeminiz
Image
gündem

?nce Erdo?an'?n kibir ar?ivini a?t?

gündeminiz

Erdo?an'?n atama isteyen ö?retmen aday?na yönelik sözlerine cevap Muharrem ?nce'den geldi. ?nce, Erdo?an'?n eski sözlerinin yer ald??? bir video payla?t? ve "bu sisteme de, bu kibirli dile de son verece?iz" dedi.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, dün Rize’deki mitinginde atama isteyen ö?retmen aday?na çok konu?ulacak bir yan?t verdi.

Erdo?an, kendisinden atama isteyen ö?retmen aday?na k?zarak, “Onlar? size K?l?çdaro?lu yapar çünkü K?l?çdaro?lu, 'Ne kadar varsa gelsin' diyor. Biz bu sene 20 bin ö?retmen daha alaca??z” ifadelerini kulland?.

“BU S?STEME DE BU K?B?RL? D?LE DE SON VERECE??Z”

Erdo?an’?n bu ç?k???na yan?t, CHP’nin Cumhurba?kan? aday? Muharrem ?nce’den geldi. ?nce sosyal medya hesab?ndan, Erdo?an’?n daha önce i? ve atama isteyen vatanda?lara yönelik sözlerinden olu?an bir video payla?t?.

Muharrem ?nce videosuna ?u notu dü?tü:

“Ö?retmenleri i?siz, ö?rencileri ö?retmensiz b?rakan, ö?retmeleri ücretli, sözle?meli ö?retmenli?e mahkum eden, ö?retmenlere ya i?iniz ya e?iniz diyen bu sisteme de, bu kibirli dile de son verece?iz.”

 

0 Yorum