gündeminiz
Image
gündem

134 milyon lira FET֒ye gitmi?

gündeminiz

15 ilde yap?lan bahis operasyonunda ?üphelilerin sadece Bingöl’de 45 milyon liral?k bahis oynad???, elde edilen 134 milyon 314 liray? FETÖ eleba?? Fetullah Gülen’in talimat?yla bankalar?na yat?r?p, finansal destek sa?lad?klar? ortaya ç?kt?.

Bingöl Cumhuriyet Ba?savc?l??? koordinesinde ?l Emniyet Müdürlü?ü taraf?ndan 8 gün önce 15 ilde düzenlenen bahis operasyonunda gözalt?na al?nan 74 ?üpheliden 29’u emniyetten serbest kal?rken, 45’i adliyeye sevk edildi. Ç?kar amaçl? suç örgütü kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak ve FETÖ’ye finans sa?lama suçlar?ndan mahkemeye ç?kart?lan ?üphelilerden 26’s? tutukland?, 19’u ise adli kontrol ?art? ile serbest kald?.

134 M?LYON L?RA FETÖ’YE G?TM??

Bingöl ?l Emniyet Müdürlü?üne ba?l? ekipler taraf?ndan 6 ay sürdürülen planl? takipte önemli ayr?nt?lar da ortaya ç?kt?. ?üphelilerin sadece Bingöl’de 45 milyon liral?k yasa d??? bahis oynay?p, elde edilen paran?n 134 milyon 314 bin 717 TL’sini FETÖ eleba?? Fetullah Gülen’in talimat? sonras?nda bankalar?na yat?rarak, silahl? terör örgütüne finansal destek sa?lad?klar? tespit edildi.

0 Yorum