gündeminiz
Image
ekonomi

Ne HGS ne OGS 4 maddeli ge?i? sistemi

gündeminiz

Osmangazi Köprüsü tam bir muamma... HGS'inizde para varsa bile köprüden geçi?iniz ?aibeli... Osmangazi Köprüsü'nde HGS çal??mad???n? söyleyen yetkililer vatanda?lardan nakit para istiyor. Nakit paras? olmayana önce kredi kart? sonra banka kart? soruluyor, en son da ki?iye ceza yaz?larak köprüden geçi?ine izin veriliyor.

Sozcu.com.tr
Ne HGS ne OGS 4 maddeli geçi? sistemi
Osmangazi Köprüsü’nden geçen vatanda?lar son zamanlarda s?kl?kla HGS sisteminin bozuk oldu?u söylüyor ve bu yüzden ödemeleri nakit yap?yorlar. Peki sizin ba??n?za böyle bir olay gelse ve üzerinizde b?rak?n nakit paray? hiç para yoksa ne yapacaks?n?z? Sozcu.com.tr olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü Köprüsü ??letmesi A? ve Osmangazi Köprüsü’nü i?leten Otoyol A? yetkililerinden bilgi ald?k.

Ça?r? merkezi yetkilileri köprülerde zaman zaman HGS sisteminin ‘ar?zaland???n?’ söyleyerek vatanda?lar?n yanlar?nda nakit olmamas? durumunda ba?lar?na gelecekleri anlatt?.

1) Vatanda?ta önce HGS sisteminin ar?zal? oldu?u söyleniyor ve nakit para isteniyor.

2) E?er nakit para yoksa kredi kart? soruluyor,

3) Kredi kart? yoksa banka kart? isteniyor.

4) Bunlar?n hiçbirinin yan?nda olmamas? durumunda HGS sisteminde paras? olan vatanda??n plakas? al?narak ceza yaz?l?yor.

CEZA 15 GÜN ?Ç?NDE ÖDEN?RSE SORUN YOK
HGS ve OGS sistemlerinde baz? zamanlar ar?za oldu?u ve bu zamanlarda ya?anan olaylar? sozcu.com.tr’ye aktaran i?letme yetkilileri, “HGS ve OGS sistemlerinde baz? zamanlar s?k?nt? ya?anabiliyor. Bu zamanlarda vatanda?tan nakit para istiyoruz. Nakit paras? yoksa kredi kart?n? istiyoruz. E?er ki?inin üzerinde hiç para yoksa plakas?n? al?p ceza kesiyoruz. Vatanda? bu cezay? 15 gün içerisinde ödedi?i taktirde bir s?k?nt? yok. Ancak 15 gün içerisinde ödemezse faiz al?n?yor.” ifadelerini kulland?.

0 Yorum