gündeminiz
Image
gündem

Binali Y?ld?r?m'a memleketinde ?ok

gündeminiz

Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’? Erzincan’da az say?daki ki?inin kar??lamas? dikkat çekti...


Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?  Erzincan’da az say?daki ki?inin kar??lamas? dikkat çekti.

Memleketi olmas?na ra?men AKP’nin mitingine kat?lanlar?n say?s?n?n çok az olmas?, Binali Y?ld?r?m’?n di?er mitinglerindeki görüntüleri hat?rlatt?.

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine do?ru giderken, seçim sürecine damga vuran ?ey, hem Cumhurba?kan? Erdo?an’?n hem de Ba?bakan Y?ld?r?m’?n mitinglerde kalabal?k toplayamamas? oldu.

 

0 Yorum