gündeminiz
Image
gündem

Meral Ak?ener: Ba?bakan hem yalan s?yl?yor hem iftira at?yor

gündeminiz

?yi Parti Genel Ba?kan? ve cumhurba?kan? aday? Meral Ak?ener,  kendisi için 'FETÖ'cü ve T?KA'y? kapataca??n? söyleyen Ba?bakan Binali Y?ld?r?m'? ele?tirdi. Ak?ener, " Say?n Ba?bakan hem yalan söylüyor hem iftira at?yor. Tekrar söylüyorum; iftiras?n? ispatlamayan ?erefsizdir" dedi.

?yi Parti Genel Ba?kan? ve cumhurba?kan? aday? Meral Ak?ener, seçim çal??malar? kapsam?nda Sivas ve Tokat'?n ard?ndan Amasya mitinginde halka seslendi. Ak?ener,  T?KA'y? kapataca?? ve 'FETÖ'den talimat ald??? iddialar?na tepki gösterdi. Ak?ener, ?öyle dedi:

"T?KA, Türk cumhuriyetleri için kurulmu? bir kurum, Meral de onu kapat?yor. Bu arada daha ayr? bir ayr?nt?, ben Pensilvanya'dan talimat alm???m. Bir de onu söyledi. ?imdi ben Say?n Y?ld?r?m'a huzurunuzda ?unu söyleyeyim.
 Karde?im milletimin d???nda bana talimat veren, verebilecek olan anas?n?n karn?ndan do?mad?. Siz Pensilvanya'lardan talimat almaya al??k?n oldu?unuz için herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Orada dur bir. Sen bir Ba?bakans?n, bir insan için e?er 'FETÖ'cü' diyorsan ispatlamakla ve gere?ini yapmakla mükellefsin. 

Ahan da ben buraday?m. Bak bir sürü polis arkada??m?z orada, verin tutuklas?nlar beni. Amasya'day?m, beraberiz, hadi als?nlar. ?çi?leri Bakan? sana ba?l?, Adalet Bakan? sana ba?l?, ver talimat?n?, koy belgeleri bak o zaman ben de t?k?r t?k?r giderim aralar?ndan, en ufak bir kar?? koyma yapmadan. 
Ama 2,5 senedir bana çe?itli ?ekillerde 'FETÖ'cü' diyenler var. Ben bunlara dedim ki '?spatlay?n', 'ispatlamazsan?z ?erefsizsiniz, alçaks?n?z'. 2.5 senedir kereste gibi adamlar ?erefsiz, ?erefsiz geziyor. ?imdi Say?n Ba?bakan hem yalan söylüyor hem iftira at?yor. Tekrar söylüyorum; iftiras?n? ispatlamayan ?erefsizdir." (DHA)

0 Yorum